Netherlands

Schade verhalen

 

Oorzaken en impact

 
 • Langdurig doorbetalen loon
 • Verhoogde gedifferentieerde WIA-premies
 • Kosten aanpassen werkplek
 • Herstelkosten eigen pand
 • Gemiste omzet

 

 
 • Missen van financiële doelstellingen
 • Geen middelen voor inhuur vervanging
 • Liquiditeitsproblemen
 • Faillissement
 • Reputatieschade
 • Verhalen van onverzekerde schades en schade onder het eigen risico
 • Convenant loonregres gesloten via Verbond van Verzekeraars
 • Gebruik maken van expertise van ruim 70 schadespecialisten
 • Verhalen van re-integratiekosten en verzuimkosten
 • Efficiënt, snel en flexibel inzetbaar
 • Minimaal betalen voor schades en gevolgen daarvan
 • Methodes voor risicoanalyse en adviesdiensten op het vlak van risicomanagement
Lees verder ›