Netherlands

Schade verhalen

 

Oplossingen

Wie zijn we
De Claim Service Desk regelt het verhalen van door derden veroorzaakte onverzekerde schade en behandelt schade die onder het eigen risico van een verzekering valt. De Claim Service Desk verhaalt verzuimkosten voor werkgevers en de afhandeling van claims op aansprakelijkheidsgebied. De medewerkers van de Claim Service Desk hebben jarenlange ervaring op het gebied van schadebehandeling van zowel letsel- als materiële schade. Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van ruim 70 schadespecialisten die binnen Aon werkzaam zijn. Hierdoor bent u verzekerd van het beste resultaat.

Wat doen we
De Claim Service Desk adviseert over uw rechten bij onverzekerde schades en over de haalbaarheid van verhaalschades. Daarbij verzorgen we de volledige afhandeling van uw verhaalschades. Ook regelen we de correcte en snelle afhandeling schades die onder het eigen risico van uw verzekeringen vallen. Samen met u maken we vooraf duidelijke afspraken over de werkwijze en de kosten. De werkwijze van de Claim Service Desk bevat onder andere de volgende stappen:

  • onderzoeken of het verhalen van de geleden schade op derden mogelijk en zinvol is;
  • verzamelen van alle benodigde informatie om de derde partij aansprakelijk te kunnen stellen en om de claim zorgvuldig te onderbouwen;
  • indien nodig discussie voeren met de tegenpartij over de aansprakelijkheid en de financiële afwikkeling;
  • wij maken per dossier een afspraak over de fee. Kleine schades op basis van vast bedrag. Standaard regresschades op basis van no cure, no pay;
  • ook trachten wij buitengerechtelijke kosten te verhalen op de tegenpartij. De buitengerechtelijke kosten die wij verhalen komen ten goede van de klant.

 

Actualiteit & service
In de praktijk blijkt dat te weinig schades worden verhaald. Soms als gevolg van onbekendheid met de mogelijkheden, vaak ook omdat het eenvoudigweg aan tijd, capaciteit en deskundigheid ontbreekt. En dat is logisch: het behoord niet tot de kernactiviteiten van uw organisatie. Onverzekerde schade verhalen is niet alleen mogelijk bij materiële- en letselschades, maar ook bij de gevolgschade hiervan. Bijvoorbeeld wanneer één van uw medewerkers tijdelijk arbeidsongeschikt raakt door een ongeval dat door een derde is veroorzaakt. U bent verplicht het salaris door te betalen. In veel gevallen kunt u de netto loonkosten en eventuele re-integratiekosten verhalen op de derde partij.

Toegevoegde waarde
Aon Claim Service Desk heeft als één van de weinige partijen in de markt een convenant loonregres gesloten via het Verbond van Verzekeraars. Dit convenant is door vrijwel alle (grote) verzekeraars ondertekend. We halen regres bij de veroorzaker van het ongeluk en stellen hem aansprakelijk voor de schade. Dit regres noemt men ook wel loonregres. Door ons convenant kunnen wij de meeste loonregresschades snel en soepel regelen. Door de mogelijkheden om schade te verhalen optimaal te benutten, kunt u direct besparen. De meeste regresschades behandelen wij op basis van no cure, no pay, hierdoor heeft de Claim Service Desk zelf ook belang bij het best mogelijk resultaat. Wij verzorgen de uitvoering van het totale claimproces, zodat u er geen omkijken naar heeft en hiervoor intern geen kosten hoeft te maken. Periodiek ontvangt u informatie over de status van dossiers. Zo zorgen we dat u als opdrachtgever steeds goed op de hoogte blijft van de voortgang.