Netherlands
Ziektewet eigenrisicodrager

Ziektewet eigenrisicodrager

 

De kosten voor een werkgever van verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, maar u kunt fors besparen op deze lasten

De wet- en regelgeving veranderen continu. Het is voor u ondoenlijk de juiste kennis op peil te houden. Daar gaan de ontwikkelingen te snel voor. Het treft u op organisatorisch, beleidsmatig en financieel vlak. Daarom is er behoefte aan een adviseur die vanuit alle invalshoeken meedenkt. U heeft te maken met veel regels en verantwoordelijkheden rond arbeid en arbeidsongeschiktheid. De risico's en administratieve belasting bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers zijn groot. U wilt niet dat dit uw bedrijfscontinuïteit beïnvloedt. Voor u staat ondernemen centraal.

 

"Zonder de juiste maatregelen kan onbeheerste arbeidsongeschiktheid het bedrijfsresultaat sterk beïnvloeden."
 

Start verhaal  

 

 

"Bij het UWV zouden we ook als er geen instroom is de minimumpremie betalen."
 

Start verhaal  

 

 

 

 

 

Ziektewet eigenrisicodrager

Oorzaken, gevolgen en oplossingen