Netherlands
Aon | Ontwikkelingen 5 Sterren Zekerheid
Verhoging assurantiebelasting 2013
De verhoging van het tarief van de assurantiebelasting zal op 1 januari 2013 van 9,7% naar 21% definitief in gaan.

In de afgelopen weken is er een aantal gesprekken gevoerd door vertegenwoordigers uit de verzekeringssector (Verbond van Verzekeraars, mede namens Adfiz en NVGA) met het Ministerie van Financiën en demissionair staatssecretaris Weekers en daar is het bovenstaande besluit uit voortgevloeid.

Tevens is besloten om de grondslag van de berekening van de assurantiebelasting niet te wijzigen. Het nieuwe tarief van 21% gaat dus net als bij de vorige invoering per 1 maart 2011 van een verhoging van het assurantiebelastig tarief gelden voor alle verzekeringen waarvoor assurantiebelasting is verschuldigd en die een ingangsdatum of continuatiedatum hebben van 1 januari 2013 of later. Hetzelfde geldt uiteraard voor al in de polis vastgelegde aanvullende betalingen die na
1 januari 2013 in rekening zullen worden gebracht (denk hierbij o.a. aan termijnbetalingen) alsmede voor naverrekeningen voor zover die tot aanvullende premies leiden die op of na 1 januari 2013 geboekt worden.

Uw collega’s die een verzekering hebben uit ons verzekeringsprogramma zullen op de volgende manier hierover geïnformeerd worden:

Gedurende het jaar 2013 een tekst op alle ‘papieren’ facturen en factuuroverzichten in de digitale polismap: “De assurantiebelasting is per 1 januari 2013 als gevolg van een wettelijke maatregel verhoogd van 9,7 naar 21%.”

Een apart bericht naar alle klanten met een digitale polismap: “De assurantiebelasting is per 1 januari 2013 als gevolg van een wettelijke maatregel verhoogd van 9,7% naar 21%. Dit kan gevolgen hebben voor het uiteindelijk te betalen bedrag.

Nieuwe actie vanaf 1 januari 2013
De huidige actie waarbij men voor elke online afgesloten verzekering € 10,- retour ontvangt én kans maakt op de nieuwste iPad, loopt tot en met 31 december 2012. Uit de voorlopige resultaten kunnen wij stellen dat de actie succesvol is. Klanten waarderen een incentive bij het afsluiten van een verzekering, hoewel de verzekeringsvoorwaarden altijd als belangrijkste aanschafreden worden beschouwd. Uit klantonderzoek is gebleken dat naast geld retour ontvangen, een waardebon zeer gewenst is.

Vanaf 1 januari a.s. willen we een nieuwe actie starten waarbij het pakket
5 Sterren Zekerheid onder de aandacht wordt gebracht. Speciale aandacht gaat uit naar de autoverzekering. De komende maanden zullen wij de volgende actie uitwerken.

Voor elke online afgesloten verzekering, ontvangt men een V&D cadeaubon t.w.v. € 10,-.Verder maakt men automatisch kans op prijzen uit onderstaand prijzenpakket met als hoofdprijs een gloednieuwe auto!

  • 1 x auto t.w.v. +/- € 10.000,-
  • 5 x reischeque t.w.v. € 1.000,-
  • 10 x iPad t.w.v. € 500,-
  • 15 x eReader t.w.v. € 150,-
De actie zal lopen tot 1 mei 2013.

Natuurlijk is het mogelijk om deze actie onder de aandacht te brengen van uw medewerkers. Begin volgend jaar ontvangt u een tekst die u op uw intranet kunt plaatsen. Wilt u de actie op een andere wijze communiceren? Gezamenlijk bepalen wij wat voor uw medewerkers de beste optie is: via e-mail, per post of op locatie met posters en flyers.
Neem hiervoor contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

MVO: € 5.000,- aan Stichting Opkikker
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) wint steeds meer terrein. Ook binnen Aon. Aon werkt aan duurzame oplossingen voor de risico's van morgen.
We willen toegevoegde waarde leveren aan onze klanten, onze organisatie, onze medewerkers en aan de lokale gemeenschap.

In de maanden mei tot en met september hebben wij een actie gehouden onder onze verzekerden.

De verzekerden ontvingen een mailing met de vraag hun e-mailadres aan Aon door te geven. Via e-mail kunnen wij op een duurzame wijze communiceren met onze klanten. Voor elk ontvangen e-mailadres, doneert Aon € 1,- aan Stichting Opkikker. Stichting Opkikker verzorgt Opkikkerdagen voor langdurig zieke kinderen en hun families.

Door een goede response op deze actie overhandigt Aon binnenkort een cheque aan Stichting Opkikker t.w.v. € 5.000,-. Dankzij de inzet van onze verzekerden gaan vele zieke kinderen een fantastische dag beleven!

Voor een uitgebreide omschrijving van de Aon mvo-strategie en pijlers, lees hier de online brochure.

Nieuw verzekerd bedrag aansprakelijkheidsverzekering verhoogd
In de eerste week van november 2012 zijn de verzekerden via e-mail geïnformeerd over de verhoging van het verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering. Om meer financiële zekerheid te bieden is het verzekerde bedrag per direct verhoogd van € 1.000.000,- naar € 1.500.000,- per gebeurtenis. Voor samenwonenden/gezinnen zal de premie maximaal € 3,- per jaar stijgen. Voor alleenstaanden wijzigt de premie niet.

Klik hier voor de e-mail die naar de verzekerden is verzonden.

Wijziging doorlopende reisverzekering en assurantiebelasting
Medio november worden verzekerden met een doorlopende reisverzekering via
e-mail benaderd met informatie over de aangepaste regelgeving over assurantiebelasting voor reisverzekeringen.

Over de meeste verzekeringen moet assurantiebelasting worden betaald. Deze assurantiebelasting wordt bovenop de premie in rekening gebracht en aan de belastingdienst afgedragen. De belastingdienst heeft dit jaar de regelgeving over assurantiebelasting voor reisverzekeringen aangepast.

Wat verandert er?
Tot nu toe werd er voor de doorlopende reisverzekering uitsluitend over de premie van de annuleringskosten assurantiebelasting berekend. Alle overige onderdelen van onze doorlopende reisverzekering waren vrijgesteld van assurantiebelasting.
Dit verandert nu. Vanaf de eerstvolgende premiebetaling wordt over de doorlopende reisverzekering assurantiebelasting berekend. Vrijgesteld van assurantiebelasting blijven de dekkingen Bagage, Ongevallen en Geneeskundige kosten.

Klik hier voor de e-mail die naar de verzekerden wordt verzonden.
Contact

Deel deze pagina

Volg Aon Nederland