Netherlands

Bespaar kosten door schade te verhalen op derden

 
Heeft u een onverzekerde schade die veroorzaakt is door een derde? Dan kunt u deze derde partij in veel gevallen aansprakelijk stellen en de geleden schade verhalen. Organisaties laten dat echter vaak achterwege. Zonde, want een claim indienen kan een hoop kosten besparen.

Schade lijden door een ongeval is al vervelend genoeg. Als de schade niet gedekt is onder de eigen verzekering, is dat nog vervelender. Het kan een ingewikkeld proces zijn om te achterhalen of de schade is te verhalen op de partij die het ongeval veroorzaakte. Bij veel organisaties ontbreekt het eenvoudigweg aan tijd, capaciteit en deskundigheid.
 

Ook indirecte schade
Door schade niet te verhalen, laten bedrijven ongemerkt echter een hoop geld liggen. Want niet alleen materiële- en letselschade is te verhalen, ook gevolgschade kunt u in veel gevallen claimen. Bijvoorbeeld wanneer één van uw medewerkers tijdelijk arbeidsongeschikt raakt door een ongeval dat door een derde is veroorzaakt. Als werkgever bent u verplicht het salaris door te betalen. De netto loonkosten en eventuele re-integratiekosten zijn in veel gevallen te verhalen op de veroorzakende partij.

Claim Service Desk helpt u in drie stappen
Om u te helpen schade te verhalen op de juiste partij, richtte Aon in 2013 de Claim Service Desk op. In drie stappen nemen wij u de afhandeling van claims volledig uit handen:

Stap 1. Onderzoeken of de schadeclaim mogelijk en zinvol is.
Stap 2. Alle benodigde informatie verzamelen ter onderbouwing van de claim.
Stap 3. De aansprakelijkheid en financiële afwikkeling bespreken met de tegenpartij (optioneel).

Lees de onepager hier om de voordelen van de Claim Service Desk verder te ontdekken