Netherlands

Aantal voedselincidenten en de risico’s blijven toenemen

 

In maart van 2014 zei inspecteur-generaal Harry Paul van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in een gesprek met het Financieele Dagblad: “Het voedsel in Nederland is nog steeds veilig. Wel baart het mij zorgen dat het aantal voedselincidenten ‘verontrustende proporties aanneemt’. Ook signaleerde Paul soms een gebrek aan ethisch besef, vooral bij vleesbedrijven. Eerder dit jaar kwam Paul, tijdens zijn speech bij het Food Event van VMT, weer terug op deze en andere belangrijke punten. Er dus is nog steeds werk aan de winkel.

De NVWA heeft in 2014 bestuurlijke boetes en andere bestuurlijke maatregelen opgelegd. Zo haalde de NVWA bijna 7 miljoen euro aan boetes binnen. De meeste boetes (2.808 gevallen) werden opgelegd bij overtredingen van de Warenwet. Recent verhoogde de Tweede Kamer het boeteplafond voor overtredingen van de Warenwet naar € 810.000. In 2014 nam de NVWA 555 bestuurlijke maatregelen.

Veiligheid waarborgen
Het lek is dus nog steeds niet boven. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid deed onderzoek naar aanleiding van recente vleesschandalen en kwam tot de conclusie dat het bedrijfsleven en de overheid er niet in slagen de veiligheid van het vlees in de schappen voldoende te waarborgen. De cijfers liegen er niet om. Wat gaat er mis? En wat kunt ú doen om te voorkomen dat dit bij u gebeurt?

Risico’s voor bedrijven
Ook de Europese Unie neemt maatregelen om het risico op calamiteiten te beperken. Sinds 16 december 2014 geldt er richtlijn om etikettering van voedsel begrijpelijker te maken voor consumenten. Het is nu onder andere verplicht informatie te geven over allergieën en of voedsel al dan niet behandeld is. Deze maatregel draagt substantieel bij aan vermindering van het aantal zieken.

Deze maatregelen leiden er tevens toe, dat de risico’s voor het bedrijfsleven toenemen. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor informatievoorziening rond voedsel steeds meer bij de bedrijven zelf neer. En in de productieketen worden aansprakelijkheidsrisico’s steeds vaker volledig bij leveranciers neergelegd.

Onderlinge afstemming cruciaal
In 2012 werd een salmonellabesmetting bij een bedrijf pas opgemerkt nadat de producten de consumentenmarkt al hadden bereikt. Het bedrijf voldeed aan alle gestelde eisen op het gebied van kwaliteitssystemen, maar kon een uitbraak desondanks niet voorkomen.

20.000 mensen werden ziek en 4 mensen overleden. Catastrofaal voor deze mensen en de reputatie van het desbetreffende bedrijf. Naderhand bleek dat de betrokken overheidsorganisaties, voedselbedrijven en verkooporganisaties de uitbraakbestrijding en crisiscommunicatiestrategie onderling niet afstemden. Dit maakt wel duidelijk dat regelgeving alleen niet afdoende is om de risico’s binnen de voedselsector onder controle te houden.

Reputatie is een waardevol bezit
Bij een calamiteit kunnen de financiële gevolgen enorm ingrijpend zijn, maar daarnaast is de goede naam van uw bedrijf in het geding. Het duurt jaren om een goede reputatie op te bouwen en het terughalen van producten kan die reputatie in één klap grote schade toebrengen. Bovendien brengt een recall veel kosten met zich mee.

U doet er daarom goed aan de risico’s in kaart te brengen en de schade zoveel mogelijk te beperken. Het is bijvoorbeeld mogelijk een recall-verzekering af te sluiten. Maar denk ook aan andere maatregelen om:

  • de reputatieschade voor uw bedrijf te beperken;
  • de continuïteit van uw bedrijf bij een incident zoveel mogelijk te waarborgen;
  • uw juridische positie contractueel te versterken;
  • uw bedrijf voor te bereiden op een mogelijke terughaalactie;
  • gebruik te maken van professionele ondersteuning in een crisissituatie;
  • de schadebehandeling uit te besteden.

Meer informatie over de dienstverlening van Aon op dit gebied vindt u op www.aon.nl/recall.