Netherlands

Nieuwe ontslagregels treffen hoge inkomens onevenredig

 

Hoge inkomensniveaus tot ruim twee keer minder tijd om nieuwe baan te vinden

Om rond te blijven komen na ontslag, moeten mensen met een hoog inkomen twee keer zo snel een nieuwe baan vinden als mensen met lagere inkomensniveaus. Dat is het gevolg van de nieuwe regels voor ontslagvergoedingen en WW-uitkeringen, die onderdeel zijn van de Wet Werk en Zekerheid die sinds 1 juli van kracht is. De maatregelen volgen op andere recente wetswijzigingen die hogere inkomens eveneens onevenredig hard raakten.

Hoge inkomens hebben bij ontslag een dubbel nadeel. In de eerste plaats ontvangen zij geen WW-uitkering over het salaris boven EUR 52.000. Daarnaast daalt hun ontslagvergoeding, die voortaan transitievergoeding heet, als gevolg van de wetswijziging die sinds 1 juli van kracht is.

Transitievergoeding als aanvulling
“De meeste mensen zullen de transitievergoeding gebruiken als inkomensvoorziening na ontslag,” voorspelt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. Mensen met een hoger inkomen zullen de vergoeding bovendien ook al moeten inzetten tijdens de WW-periode. “De WW-uitkering bedraagt maximaal zo’n EUR 36.000 op jaarbasis. Inkomens tot EUR 50.000 kunnen na ontslag van de WW-vergoeding rondkomen, maar de hogere inkomens niet. De hoge inkomens zullen een deel van hun transitievergoeding moeten inzetten als aanvulling op hun WW-uitkering.”

Eigen middelen eerst
Werknemers komen na een WW-uitkering in de bijstand terecht. “Zij krijgen pas daadwerkelijk een bijstandsuitkering als de eigen middelen grotendeels zijn benut. Ook daarbij leveren de hogere inkomens in,” stelt Driessen. Hij wijst erop dat mensen met een inkomen boven EUR 100.000 sinds 1 januari 2015 ook al minder pensioen mogen opbouwen.

Rondkomen na ontslag
In onderstaande tabel is voor verschillende leeftijden en inkomensniveaus weergegeven, hoe lang een ontslagen werknemer van een inkomen van 75% van het laatste salaris kan rondkomen. Daarbij is uitgegaan van de wettelijke WW-uitkering en de volledige inzet van de transitievergoeding.

 

Onstlagleeftijd   Dienstjaren   Jaarsalaris            
        > EUR 48.000   EUR 75.000   EUR 100.000   EUR 150.000
                     
40 jaar   15 jaren   28 mnd   22 mnd   19 mnd   15 mnd
45 jaar   15 jaren   33 mnd   25 mnd   21 mnd   17 mnd
50 jaar   25 jaren   44 mnd   35 mnd   31 mnd   25 mnd
55 jaar   25 jaren   61 mnd   40 mnd   34 mnd   28 mnd

Uit de berekeningen blijkt dat een vijftigjarige werknemer met een jaarlijks inkomen van EUR 48.000 of lager die na vijfentwintig dienstjaren wordt ontslagen, bijna vier jaar (44 maanden) kan rondkomen van de WW-uitkering en de transitievergoeding. Bij een inkomen van EUR 150.000 is dat iets meer dan twee jaar (25 maanden).