Netherlands

’s Werelds grootste geautomatiseerde distributiecentrum voor online retail verzekerd

 

Dekking tegen overstroming, aardverschuiving, materiële schade, machinebreuk en bedrijfsschade ondergebracht in één polis

Het nieuwe, volledig geautomatiseerde distributiecentrum van Wehkamp in Zwolle – met een oppervlak van dertien voetbalvelden wereldwijd het grootste voor online retail – is recent verzekerd tegen overstroming en aardverschuiving. Daarnaast is het onlinewarenhuis tegen materiële schade, bedrijfsschade en machinebreuk afgedekt. Bijzonder is dat Aon de genoemde risico’s in één verzekeringsprogramma hebben afgedekt.

Het komt niet vaak voor dat een retailer van deze omvang in Nederland tegen het risico van overstroming en aardverschuiving kan worden verzekerd. Door de omvang van het bedrijfscontinuïteitsrisico, de waarschijnlijkheid van een overstroming en het beperkte aantal industriële verzekeraars dat dekking kan bieden voor een dergelijke calamiteit, is het inkopen van deze verzekeringsdekking in de Nederlandse markt een zeer complexe problematiek.

Machinebreuk groeiend risico retailsector
Wehkamp koos ook voor dekking tegen machinebreuk en bedrijfsschade vanwege het volledig geautomatiseerde magazijnsysteem waar in het distributiecentrum mee wordt gewerkt. De voortschrijdende automatisering in de retail maakt machinebreuk tot een steeds serieuzer risico in deze sector. In het verleden sloten wij deze verzekeringen met name af voor klanten in de industrie, nu krijgen we de vraag ook steeds vaker vanuit de retailsector. Met de toenemende digitalisering en automatisering wijst alles erop dat die vraag de komende jaren verder groeit.

Brandpreventie
De dekking voor materiële schade en bedrijfsschade die Wehkamp afsloot, is wél gemeengoed in de retail – met dien verstande dat Aon er een groot aantal retail-specifieke dekkingsuitbreidingen in heeft opgenomen. Tegen het risico op brand zijn in het nieuwe distributiecentrum talloze maatregelen genomen. Zo is het hele gebouw beveiligd tegen overspanning en blikseminslag, is er een sprinklerinstallatie geïnstalleerd, zijn er tussen techniekruimten en kantoren brandscheidingen aangebracht en gebeurt acculaden in een aparte, beveiligde ruimte. Personeel doet periodiek zelfinspectierondes, en roken is alleen buiten toegestaan.

Meer informatie
Alles over de uitdagingen, risico’s en oplossingen van de sector retail en wholesale vindt u op www.aon.nl/retail-wholesale.