Netherlands
Betalingsrisico's beter beheersen met een kredietverzekering | Aon

Betalingsrisico's beter beheersen met een kredietverzekering


Mkb-bedrijven met een kredietverzekering gaan verantwoordelijker om met betalingsrisico’s dan collega-bedrijven die niet verzekerd zijn, blijkt uit onderzoek van Aon Trade Credit. Kredietverzekeraars doen een credit check bij alle bestaande afnemers en ook het eigen credit management van bedrijven wordt door de polisvoorwaarden gestimuleerd.

Dat wanbetaling een wijdverbreid probleem is binnen het mkb, toonde onderzoek van het Verbond van Verzekeraars in 2014 aan: bijna 80% van de respondenten bleek afnemers te hebben die facturen niet kunnen of willen betalen. Met name mkb-bedrijven zijn extra kwetsbaar voor betalingsrisico’s. Als gevolg van de economische crisis beschikken ze over minder financiële middelen en is bankfinanciering lastiger geworden. Bovendien zijn ze vaak afhankelijk van een kleiner aantal afnemers, waardoor wanbetaling harder aankomt. De verwachting is dat deze lastige financiële situatie voor mkb-bedrijven voorlopig niet verandert.

Credit check vooraf
Alleen zakendoen met kredietwaardige klanten is de beste manier om betalingsproblemen te voorkomen. Maar hoeveel bedrijven controleren die kredietwaardigheid vooraf? Slechts 29%, blijkt bij navraag door Aon onder mkb-bedrijven zonder kredietverzekering. Bedrijven mét een kredietverzekering scoren beter: daar doet de kredietverzekeraar regelmatig een credit check bij alle afnemers.



Credit management beter op orde
Het credit management beleid blijkt beter op orde bij mkb-bedrijven met een kredietverzekering. Zo houden ze de uiterlijke vervaldatum van facturen scherper in de gaten, hanteren ze vaker en sneller een leveringsstop wanneer de betaaltermijn verstreken is en nemen ze vaker direct na de vervaldag contact op met de afnemer in kwestie. Ook wordt de verkooppafdeling vaker bij het incasseren betrokken. Tot slot dragen ze de incassoprocedure eerder over aan een derde partij – meestal de kredietverzekeraar – waardoor de kans op betaling groeit.

Laatste optie: vordering claimen
Een garantie voor betaling biedt een kredietzekering niet. Wat wél vaststaat, is dat kredietverzekerde bedrijven hun vordering kunnen claimen als een afnemer, op welk moment dan ook, vermoedelijk insolvent of failliet blijkt te zijn. De verzekering dekt meestal 80, 85 of 90% van de factuurbedragen. Het precieze percentrage hangt af van de overeenkomst met de kredietverzekeraar.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de voordelen van een kredietverzekering? Klik hier of neem contact op met Rogier van Velden (E rogier.van.velden@aon.nl, T 010 448 7207).
 

Contact

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland