Netherlands

Het tijdperk van de robot

 

De realiteit haalt langzaam het doem- en wensdenken in

Al decennialang wordt het tijdperk van de robots voorspeld. Deze term werd voor het eerst gebruikt om de geautomatiseerde arbeid in de jaren 20 aan te duiden, en werd populair in de klassieke 'stomme film' Metropolis uit 1927. Sindsdien heeft het een vaste plek in de science fiction. Robots en science fiction gaan hand in hand en al sinds de jaren 30 zijn de voorspellingen dat we binnenkort allemaal helprobots hebben, een vast onderdeel van de toekomstvisies. Dit heeft ertoe geleid, dat het idee dat robots een centraal onderdeel van ons leven worden zo in ons gedachtengoed zit, dat we dit zijn gaan negeren.

Toch zijn robots een realiteit. Robots zijn al tientallen jaren in productie en sinds de jaren 70 geworden tot kosteneffectieve productielijn-oplossingen. In 2002 werd de geautomatiseerde stofzuiger Roomba gelanceerd – misschien wel de meest bekende binnenlandse helprobot – die wereldwijd meer dan tien miljoen keer verkocht is. En met de opkomst van het internet, zitten programmeerbare machines steeds meer in de lift.

Moeten we ons zorgen maken?
Velen voorspellen dat de opkomst van robots de komende tien jaar zal leiden tot net zoveel 'ontwrichting' van het dagelijks leven als de opkomst van het web. Een recente publicatie heeft gewaarschuwd, dat we op een keerpunt staan waarop robotica kan leiden tot massale werkloosheid en economische ineenstorting. Onderwijl hebben een aantal technologen en wetenschappers, waaronder Elon Musk, Bill Gates en Stephen Hawkin, gewaarschuwd voor de gevaren van kunstmatige intelligentie die daarmee verband houden. Dus waar maken de robots de meeste progressie en moeten we ons zorgen maken?

De opkomst van autonomie
Onbemande militaire drones of Unmanned Aerial Vehicles (UAV's) hebben de krantenkoppen herhaaldelijk gehaald de afgelopen tien jaar, met een eerste (officiële) 'sighting' tijdens de Vietnamoorlog in de jaren 60. Door toenemende verfijning, met behulp van sensoren waardoor ze onafhankelijkheid zijn van de operators op de grond, zijn veel van deze vliegende robots in staat om autonoom te vliegen. Autopilotsystemen zorgen dat botsingen vermeden worden, ze detecteren bedreigingen en kunnen zelf reageren. Mensen blijven slechts in de controle van de aanvalsystemen.

Op de grond, zijn bom-verwijderingrobots al tientallen jaren in gebruik van het leger en de politie. Nieuwe systemen zoals de LS3, een robothond van Boston Dynamics, zijn in ontwikkeling om te dienen als autonome all-terrain ondersteunende eenheden, gestuurd door een combinatie van geavanceerde optische sensoren en GPS.

De burger omarmt de militaire robotica
Zoals met zoveel militaire technologie, is de burgerbevolking begonnen om militaire robotica zo aan te passen, dat het ingezet kan worden voor vreedzaam gebruik. UAV-systemen maken autopilots voor commerciële lijnvliegtuigen meer geavanceerd, terwijl Facebook drone-technologie test door zonne-energie aangedreven UAV's te lanceren, om zo afgelegen gebieden te voorzien van internet. Ondertussen investeert Google zwaar in roboticabedrijven, waarvan vele begonnen met militaire toepassingen, om autonome bezorgdrones, zelfrijdende auto's en 'search and rescue'-robots voor rampen te ontwikkelen.

Eigen auto spoedig ouderwets?
De nabije toekomst van autonome voertuigen die bijna elk terrein kunnen doorkruisen, zou het laatste duwtje kunnen zijn om de wereldwijde supply chains te revolutioneren. Tegelijkertijd is vrijwel elke grote autofabrikant zwaar aan het investeren in 'onbemande technologie'. De eerste data suggereren dat autonome auto's veiliger zijn dan die door mensen worden bestuurd. Sommige landen zijn reeds wetgeving aan het introduceren om onbemande voertuigen toe te staan op de openbare weg, waardoor de taxi, vrachtwagen en zelfs de eigen auto mogelijk spoedig ouderwets zijn.

Digitale assistent op zak
De opkomst van de 'personal digital assistant' (Apple's Siri, Google Now , Microsoft's Cortana) is slechts een klein aspect van een opkomende technologie die hieraan verwant is. Algoritmen worden verfijnd genoeg om te leren van gegevens en hun antwoorden dienovereenkomstig aan te passen. In het geval van de digitale assistent is dat het personaliseren van hun antwoorden op uw behoeften, ook wel bekend als computational of machine learning.

De digitale assistent in je zak is echter slechts een klein deel van dit zich snel ontwikkelende gebied. Robot learning, waarbij machines leren aan te passen aan veranderende omstandigheden - in de mate dat ze zelfs nieuwe, betere versies van zichzelf kunnen bouwen om de toekomstige uitdagingen beter aan te pakken - stijgt snel. Pak een robot met voldoende sensoren, met de juiste algoritmen en rekenkracht, en er kan een systeem worden ontwikkeld dat zich kan verbeteren. Hetzelfde principe kan worden toegepast op productierobots die verbeterde versies van de eindproducten maken waar ze voor ontworpen waren.

Hoewel het concept slechts in de beginfase is, verwachten we, nu het bewezen is, een versnelling van de vooruitgang. Deze ontwikkeling zal bijna elke productie-industrie revolutioneren. In combinatie met de opkomst van 3D-printing en verbeterde big data processing, kunnen nieuwe verbeterde modellen en prototypes veel sneller worden ontworpen, getest en vrijgegeven aan de markt dan in vorige cycli.

Vervangers of helpers van mensen?
Het vermogen van de machines om het werk over te nemen dat eerder door mensen werd gedaan, is een punt van zorg sinds het begin van de industriële revolutie. Uit deze zorg ontstond het luddisme: een sociale beweging in het Engeland van begin 19e eeuw, die zich verzette tegen industriële en technologische vooruitgang.

Machines kunnen vrijwel elk taak op zich nemen en dit in toenemende mate combineren met computers. Zo kunnen ze data analyseren tot zo'n niveau, dat ze nu in staat om tests, die voorheen werden beschouwd als tekenen van zelfbewustzijn, te doorstaan. Sommigen zien de opkomst van de robot daarom als een belangrijke bedreiging voor de werkgelegenheid. Maar dit hoeft, volgens sommige theoretici, niet te leiden tot een economische ineenstorting. In plaats daarvan zou de productiviteit van robots de economie draaiende kunnen houden en zelfs de output verbeteren en kan de mens zich vrijmaken om zich te concentreren op andere dingen. Ervanuit gaande dat de welvaart effectief kan worden verdeeld, zodat we in staat blijven voedsel en onderdak te kopen.

Oplossing voor vergrijzing?
Met de meeste ontwikkelde economieën die lijden aan vergrijzing, zou het vermogen van robots om sommige banen over te nemen een zegen kunnen zijn. In Japan - een van de landen die waarschijnlijk het hardst wordt getroffen door de vergrijzing - is de robotverzorger al in opkomst, gesponsord door het ministerie van Volksgezondheid van het land. In Zweden monitort het GiraffPlus-robotsysteem, door middel van sensoren die door het huis heen geplaatst zijn, alles van het vallen van een bewoner tot zijn of haar bloeddruk.

In combinatie met robot pharmacy technology, zoals die onlangs uitgerold is in Schotland, kunnen autonome drone-levering van medicijnen en zelfs onbemande ambulances om mensen van en naar het ziekenhuis te krijgen, zorgen voor een bijna totale medische analyse en zorg. Ondertussen worden chirurgische robots op grote schaal gebruikt en - hoewel een recente studie hen verbonden met 144 sterfgevallen door 1.700.000 procedures – worden ze steeds succesvoller. Denk aan kleinere incisies die leiden tot een sneller herstel, alsmede externe chirurgie, waardoor het aantal patiënten dat zorg kan krijgen toeneemt.

Vooravond van nieuwe revolutie
Het vermogen van robots om samen te werken door middel van gekoppelde systemen, wordt gezien als het doorbraakmoment voor de robotica-revolutie. The Internet of Things, de populaire term voor internet-gebaseerde machine-naar-machine-communicatie, bestaat in 2020 (geschat) uit 50 miljard op elkaar aangesloten apparaten, volgens Aon EMEA cyber impact rapport.
Voeg het vermogen van al deze machines samen – van productie van robots in fabrieken tot keukengerei in woningen, draagbare 'fitnessmonitors' en zelfrijdende auto's – om ze te laten communiceren met elkaar om zich zo aan te passen en te verbeteren, en we konden zomaar eens op de vooravond van een nieuwe technologische revolutie staan.