Netherlands
Vul de Risk Maturity Index in en toets uw risicomanagementniveau | Aon

Vul de Risk Maturity Index in en toets uw risicomanagementniveau


Goed risicomanagement leidt rechtsreeks tot betere financiële prestaties van een organisatie. Dat blijkt uit het rapport van Aon’s Risk Maturity Index. De tool, die organisaties inzicht geeft in het niveau van hun risicomanagement, biedt nu ook de mogelijkheid om eigen resultaten te vergelijken met die van sectorgenoten. Meer dan 700 organisaties vullen jaarlijks de tool in.

De Risk Maturity Index van Aon is een online vragenlijst van circa 125 vragen, onder meer over betrokkenheid van bestuurders, de cultuur van de organisatie en het belang van menselijk kapitaal. Direct na het invullen van de lijst ontvangt u feedback: een score van 1 tot 5 geeft weer wat de huidige status van het risicomanagement is en welke onderdelen voor verbetering vatbaar zijn. De scores worden vergezeld van concrete aanbevelingen en tips van Aon.

Direct aan de slag
U kunt direct met de feedback van de Risk Maturity Index aan de slag. Wordt de directie bijvoorbeeld regelmatig voorzien van risicorapporten (score 4), maar wordt de inhoudelijke kwaliteit van de informatie als onvoldoende beschouwd (score 1), dan is het zaak om de informatievoorziening van de directie onder de loep te nemen en op peil te brengen. Door de Index jaarlijks in te vullen, kunt u het effect van zulke verbeteracties op de lange termijn meten.

Stabiele aandelenkoersen
Aandacht voor risicomanagement loont, blijkt uit resultaten van de Risk Maturity Index. Zo stijgt de aandelenkoers van een onderneming vooral in economisch slechte tijden parallel aan het risicomanagementniveau en zorgt goed risicomanagement voor stabielere koersen. Ook voor niet-beursgenoteerde bedrijven gaat het verband tussen risicomanagement en financieel presteren op.

Voorbereid op de toekomst
Organisaties die hoog scoren op de Risk Maturity Index, onderscheiden zich door bewustzijn, begrip en afstemming. Ze zijn zich bewust van hun risico’s en gaan daar realistisch mee om, zorgen dat iedereen de risico’s begrijpt en dat iedereen het eens is over de aanpak. Voorwaarde voor een hogere plek in de ranking van de Index is het gebruik van risico-informatie in de besluitvorming van de organisatie. Alleen dan is risicomanagement een zinvol instrument om uw organisatie voor te bereiden op de toekomst.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de voordelen van goed risicomanagement? Neem contact op met Emanuel van Zandvoort (E emanuel.van.zandvoort@aon.nl, T 020 430 5195).

Contact

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland