Netherlands

Corporate Governance Code herzien

 

Goed bestuur is niet alleen van belang voor organisaties zelf, maar ook voor medewerkers, aandeelhouders, de werkgelegenheid en onze economie. Niet voor niets heeft de overheid wetten opgesteld voor bestuurders. De Corporate Goverance Code (ook wel de Code Goed Bestuur) geldt sinds 2003 en is een initiatief van de markt zelf.

Hoewel de code in principe alleen voor beursgenoteerde ondernemingen geldt, wordt hij ook gebruikt als voorbeeld voor semipublieke sectoren zoals de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties. In de code vindt u als organisatie alleen ‘contouren’ voor uw bestuur; hoe u dat bestuur concreet vormgeeft, bepaalt u uiteindelijk helemaal zelf.

Na de laatste herziening in 2008 ligt de code weer op de tekentafel – een terugkerend proces, bedoeld om de code actueel te houden. Zaken die op dit moment extra aandacht krijgen, zijn:

  • Waarde-creatie op de lange termijn;
  • risicomanagement;
  • bestuur en toezicht;
  • cultuur als expliciet onderdeel van corporate governance;
  • beloningen;
  • relatie met aandeelhouders;
  • eisen aan de kwaliteit van de uitleg indien de organisatie niet aan alle delen van de code voldoet.
De aandacht voor risicomanagement in de Corporate Governance Code uit zich bijvoorbeeld in nieuwe ISO-normen voor (kwaliteits)managementsystemen.

 

Gaat u met de herziene code aan de slag, let dan extra op het onderdeel risicomanagement. Ga goed na in hoeverre uw risicomanagement aan de nieuwe code voldoet en waar extra maatregelen nodig zijn. Wilt u niets aan het toeval overlaten? Aon heeft alle expertise in huis om u te helpen, van snelle tools zoals de Risk Maturity Index tot de volledige implementatie van risicomanagement.