Netherlands

Terugblik: de A2 als testbaan

 

Het was een bijzonder gezicht: ruim vijftig semi-zelfrijdende auto’s reden op woensdag 16 maart in pelotons van zes op de roemruchte A2. De voertuigen namen deel aan de vooralsnog grootste zelfrijdende autotest op de Europese openbare weg – een ‘baanbrekend’ initiatief van Aon en zijn partners Business Lease Nederland, RoyalHaskoningDHV en Prodrive Training. De media-aandacht voor de test was enorm. Maar wat zijn de belangrijkste praktische bevindingen nu het stof is neergedaald?

Ondanks de ludieke opzet had de Nationale Platoontest een serieus doel: Aon wilde ermee laten zien dat de techniek van zelfrijdende auto’s de wetgeving en de verzekeringsmarkt heeft ingehaald. De laatste belemmeringen liggen vooral op het gebied van Europese wet- en (privacy)regelgeving, aansprakelijkheid en verzekerbaarheid. Voor een veilige introductie van zelfrijdende auto’s moeten verzekeraars en wetgevers snel aan de slag. Ook werkgevers kunnen met hun leasebeleid het gebruik van zelfrijdende auto’s stimuleren.

Platooning
De techniek die centraal stond en de test zijn naam gaf, was het zogenaamde ‘platooning’. Daarbij bepalen de auto’s zelfstandig hun snelheid en de afstand tot hun voorligger. Getest werd hoe voertuigen reageren in verschillende situaties op de openbare weg, bijvoorbeeld als een reeks voertuigen met automatische cruise control wordt onderbroken of als de bestuurder ineens hard moet remmen. Ook de reactie van bestuurders zelf, hun inzittenden en andere weggebruikers werd onderzocht.

Bemoedigend was dat de test zonder noemenswaardige problemen verliep. Maar kanttekeningen waren er ook. Zo bleven de pelotons vooral stabiel daar waar een trajectcontrole voor 100 km/u geldt. Hier reed het overige verkeer gelijk op met de pelotons. Daardoor waren er weinig onderbrekingen door invoegend verkeer en konden bestuurders op lange stukken weg vertrouwen op hun voorganger. Pelotons die toch onderbroken werden, herstelden zich in enkele tientallen seconden; het corrigerend vermogen van de auto’s bleek groot.

Wennen kost tijd
Uiteindelijk is het waarschijnlijk de mens zelf die het meest aan autonoom rijden moet wennen. Zo bleek de reflex om zelf gas te geven en te remmen hardnekkig: sommige bestuurders trapten tijdens de test – ondanks de platooning-functie – toch zelf op het rempedaal. Gewenning kost tijd. Het zal even duren voor iedereen de controle over zijn auto écht uit handen durft te geven.

Diezelfde gewenning bevalt overigens niet iedereen evenzeer: er waren bestuurders die te kennen gaven het rijden saai te vinden. Onderschatting ligt daarbij op de loer – ook dat is een risico. Totdat de technologie voldoende is gevorderd, is het zaak om als bestuurder alert zijn en te beseffen dat auto’s nog niet volledig automatisch rijden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de risico’s en kansen van autonoom rijden? Lees het rapport ‘Evaluatie van de testrit met semi-zelfrijdende auto’s op de A2’. U kunt ook contact opnemen met Evert-Jeen van der Meer (T (0)20 4305639, E evert-jeen.van.der.meer@aon.nl ).