Netherlands

Alsnog besparen: uw laatste kans in 2017

 

Nederland is misschien wel hét land van de arbeidskorting: werkgevers konden in 2016 voor maar liefst 104 sociale regelingen in aanmerking komen. Grote kans dat u die nooit allemaal (optimaal) heeft benut. Wilt u met terugwerkende kracht alle gemiste kortingen van de afgelopen vijf jaar terugkrijgen? Pak dan uw laatste kans in 2017 met een besparingsonderzoek.

Het groeiende woud aan sociale regelingen is voor veel werkgevers zowel een vloek als een zegen. Uit onderzoek van Aon, uitgevoerd tussen 2009 en 2015, blijkt dat bijna de helft (44%) van de werkgevers met meer dan 250 medewerkers niet alle subsidies en sociale verzekeringspremies benut. Gemiddeld lopen zij daardoor bijna 87.000 euro mis.

Oorzaak van de groei aan regelingen is onder meer de Participatiewet, die gemeenten meer vrijheid geeft om zelf stimuleringsmaatregelen te treffen. Al die gemeente-specifieke regelingen zijn extra ‘huiswerk’ voor bedrijven met vestigingen verspreid over het land. Bij gebrek aan kennis lopen ze al snel regelingen mis.

Uitzoekwerk
Neem een werkgever met 500 medewerkers die in 2013 vier nieuwe medewerkers in dienst kreeg. Eén van hen had een arbeidsongeschiktheidsverleden (‘AGH’), de anderen een uitkeringsverleden vanuit de Participatiewet. Voor de eerste medewerker vroeg de werkgever bij het UWV een doelgroepverklaring op; voor de drie anderen deed hij dat bij drie afzonderlijke gemeentes. Maar elke gemeente bleek een andere procedure te hanteren. Het uitzoekwerk nam zo veel tijd in beslag dat de werkgever zijn zoektocht staakte. Sindsdien loopt hij elk jaar onder meer subsidie, werkplekaanpassingen, professionele ondersteuning en job coaching mis.

Scenario’s zoals deze zijn steeds vaker harde praktijk. Gelukkig kunt u met een besparingsonderzoek tot maar liefst vijf jaar aan gemiste kortingen terughalen. Zaak is wel dat u daarbij snel handelt; per 1 januari 2018 hebben werkgevers bij elke nieuwe medewerker drie maanden de tijd om regelingen te aan te vragen. Kortingen met terugwerkende kracht terughalen kan vanaf dat moment niet meer.

Vanaf 2018
Bij Aon snappen we goed dat het voor werkgevers ondoenlijk is om alle sociale regelingen van buiten te kennen. Wilt u weten wat u concreet kunt doen om uw besparingspotentieel in kaart te brengen?