Netherlands

Vertrekregeling voor advocaten

 

‘Ik vertrek’ is populair, niet alleen op tv en bij de Belastingdienst. Ook binnen de advocatuur neemt het aantal vrijwillige vertrekken toe, met wisselende bestemming en (on)zekerheden. De ene advocaat gaat het bedrijfsleven in, de ander begint een eigen praktijk of sluit zich weer aan bij anderen. Een aantal blijft op flexibele basis met het oude kantoor verbonden. Veel kantoren behouden via hun flexibele schil een band met hun alumni.

Aon ziet dat veel van de advocaat-avontuurzoekers geen oog heeft voor het risico van hun beroepsaansprakelijkheid aangaande hun verleden. Ga maar na:

  • Hoeveel advocatenkantoren voeren standaard een exit-gesprek? Met partners en medewerkers in loondienst?
  • Hoe vaak komen afgesloten of nog doorlopende dossiers ter sprake met een mogelijk issue met de cliënt of een derde? En in hoeverre worden deze dossiers met een ‘rode sticker’ gemarkeerd?
  • Hoeveel advocaten stellen bij vertrek gedetailleerde vragen over de uitloopdekking onder de kantoorpolis? Over de duur en hoogte ervan? Over de uitloopdekking als het kantoor van verzekeraar wisselt of verzekerde bedragen verlaagt?
  • Hoe vaak worden er afspraken gemaakt over de betaling van het eigen risico in geval van een claim? Over toekomstige wijzigingen van de hoogte van het eigen risico?
  • Hoe vaak worden er afspraken gemaakt voor het geval dat een ontevreden cliënt of een derde zich later alsnog en rechtstreeks bij de kantoorverlater meldt?

 

In de praktijk zien de verzekeringsadviseurs en schadejuristen van Aon Professional Services deze vragen nog te weinig gesteld. Dat is jammer. Tijdig en volledig inzicht in de mate waarin het oude kantoor de beroepsaansprakelijkheid van haar kantoorverlaters heeft verzekerd m.b.t. issues uit het verleden, kan verrassingen voorkomen.

Alertheid bij exit en flexit
Het is verstandig om bij vertrek goed inzicht in de verzekeringssituatie te verkrijgen. Zo kan je afwegen wat je als kantoorverlater zelf nog moet en wilt ondernemen. Het belang om bij een exit over beroepsaansprakelijkheidsrisico’s te spreken, speelt overigens ook bij een flexit. Het maakt namelijk uit of het kantoor de juristen uit haar flexibele schil als verzekerden tot de kantoorpolis toelaat of niet. In het laatste geval zal het kantoor vaak wel haar aansprakelijkheid voor hulppersonen hebben gedekt, maar dus niet de aansprakelijkheid van de hulppersonen. Zo behouden de verzekeraars van het kantoor de mogelijkheid om regres te nemen op een alumnus indien deze een verwijt te maken valt. Alertheid op de eigen positie blijft geboden. Net als bij ‘Ik vertrek’ is een succesvolle afloop van het avontuur niet gegarandeerd.