Netherlands

Modern terrorisme noopt verzekeraars tot innovatie

 

Hoe bescherm ik mijn organisatie tegen terrorisme? En welke mogelijkheden bieden verzekeraars mij wanneer het alsnog misgaat? Grote kans dat u zichzelf deze vragen steeds vaker stelt. Helaas liggen de antwoorden niet voor het oprapen: de onvoorspelbaarheid van terrorisme – bijvoorbeeld over de aard, omvang en plaats van een aanslag – werkt voor iedereen als dichte mist. Wat kenmerkt modern terrorisme en hoe gaan verzekeraars daarmee om?

In een eerste poging om terrorisme het hoofd te bieden, introduceerden verzekeraars in 2004 de ‘terrorisme pool’. Vrijwel iedereen die bij een Nederlandse verzekeraar klant was, kreeg de gloednieuwe terrorismeclausule als een losse pagina toegestuurd. Inmiddels hebben de meeste verzekeraars deze clausule in hun verzekeringsvoorwaarden opgenomen. Alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen mogen jaarlijks maximaal EUR 1 miljard voor terreurschade uitkeren.

Klassiek terrorisme
De totale schade van de aanslag in 1996 in het centrum van Manchester bedroeg meer dan 700 miljoen Britse pond. De IRA had het publiek voorafgaand aan de explosie gewaarschuwd om slachtoffers te vermijden. Dit typeert het zogenaamde klassieke terrorisme, waarbij het doel is om zoveel mogelijk fysieke en financiële schade aan te richten. Ook in de jaren '70 en '80 gaven terroristische groeperingen in heel Europa vaak waarschuwingen vooraf. De aard van terrorisme is in de loop van de jaren echter flink veranderd.

Lone wolfs
Sinds de aanslagen van 9/11 doen terroristen alles om hun zaak onder de aandacht te brengen. Om dit bereiken, maken ze zo veel mogelijk slachtoffers en laten ze waarschuwingen na. Ook de aanslagplegers zelf zijn veranderd: steeds vaker zijn ‘lone wolfs’ de dader. Zij hebben vaak geen politieke doelstellingen of een netwerk dat toegang biedt tot wapens en financiering. De gebruikte ‘wapens’ – zoals een vrachtwagen of bestelbus – zijn veelal simpeler. Deze strategie is grilliger en moeilijker voorspelbaar.

Ook Aon analyseert de belangrijkste terrorismerisico’s voor uw organisatie. Wij richten ons daarbij met name op:

  • de veiligheid van uw personeel;
  • preventieve maatregelen en protocollen;
  • de indirecte gevolgen van terreur;
  • passende verzekeringen.

 

Als het onverhoopt toch misgaat
Belangrijk is dat u terrorisme ziet als onderdeel van een uitgebreide risicoanalyse en niet als een losstaand risico. De essentie blijft dat maatregelen voor het voorkomen van schade – bijvoorbeeld door terrorisme – de eerste stap zijn. Een verzekering is het sluitstuk voor als het tóch misgaat.

De noodzaak tot innovatie
Om de (in)directe gevolgen van terrorisme en politieke dreiging voor uw organisatie inzichtelijk te maken, hebben wij op aon.nl/safety-security onder andere een animatie en quickscan geplaatst. Zo heeft u snel zicht op waar u staat met uw safety & security-beleid en of u wel genoeg bent geïnformeerd over - en voorbereid op - deze dreiging.