Netherlands

Business Continuity Management diagnosetool: stilval voorkomen

 

Continuïteitsmanagement: bedrijfstilval voorkomen
Wist u dat de helft van de organisaties die met een grote brand te maken krijgen, failliet gaat? Vaak is dat niet zozeer het directe gevolg van de schade, maar doordat de brand de bedrijfsactiviteiten volledig stil legt. Effectief continuïteitsmanagement kan u helpen om stilval van activiteiten te voorkomen.

Weet u wat voor uw organisatie de belangrijkste bedrijfsschaderisico’s zijn? De totale lijst aan bedrijfsschaderisico’s is fors, maar ook veranderlijk. De top tien verandert zelfs bijna ieder jaar. Soms raken risico’s plotseling uit beeld, terwijl andere in razend tempo opkomen. De laatste jaren worden cyberrisico’s steeds vaker als een serieuze bedreiging van de organisatiecontinuïteit gezien. Een begrijpelijke angst: een hack kan een bedrijf volkomen stilleggen, bewijst de praktijk.

Hoewel voor elk bedrijf weer andere risico’s gelden, zijn er ook algemene feiten en cijfers over continuïteitsmanagement te geven. Aon heeft die informatie samengebracht in een infographic. Daarin ziet u onder meer:

  • Wat in 2015 voor uw bedrijf de belangrijkste continuïteitsrisico’s zijn;
  • wat hun potentiële impact is;
  • en welke investeringen uw bedrijf robuust en veerkrachtig maken.

Vul de diagnosetool in en krijg de risico’s voor uw organisatie in beeld
Om de continuïteit van uw bedrijf effectief te borgen, is het zaak dat u weet welke risico’s specifiek voor úw organisatie spelen. Dat hangt bijvoorbeeld af van uw branche, de grootte van uw bedrijf en uw afhankelijkheid van leveranciers. Maar er zijn meer factoren. Wilt u binnen 15 minuten zien hoe het met uw continuïteitsmanagement gesteld is? Vul de diagnosetool in.