Netherlands

Zelfrijdende auto leidt tot nieuwe risico’s

 
Technisch is het mogelijk dat zelfrijdende auto’s in 2020 deelnemen in het verkeer. Maar is de maatschappij er ook klaar voor? En de verzekeringsmarkt? En wat is de rol van werkgevers en de autobranche zelf? Aon onderzocht het.

In nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, RDW, verzekeraars en de leasebranche bracht Aon in kaart wat er nodig is voordat de zelfrijdende auto breed geïntroduceerd kan worden. Het aansprakelijkheidsvraagstuk blijkt daarbij de grootste uitdaging. Want wie is verantwoordelijk voor de schade bij een ongeluk met een zelfrijdende auto? De bestuurder, de autofabrikant of de leverancier van de software?
 

Verzekeringsbranche belangrijke schakel
Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat de verzekeringsbranche een cruciale rol speelt. Op termijn gaan de premie-inkomsten uit autopolissen flink omlaag, omdat zelfrijdende auto’s minder ongelukken veroorzaken. Daarnaast kan het risicoprofiel van een auto ineens veranderen doordat een software-update op afstand zelfrijdende functies aan een voertuig toevoegt. Verzekeraars moeten zich daar doorlopend op aanpassen.

Tegelijkertijd biedt de kennis die verzekeraars hebben van risicomanagement hen ook nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen zij in kaart brengen wat het effect is van technologie op de verkeersveiligheid. Dat helpt autofabrikanten om algoritmes van hun software steeds beter te maken. En door het rijgedrag met behulp van dataregistratie nauwkeurig vast te leggen, kunnen verzekeraars polissen meer op maat samenstellen. Dataregistratie met een Event Data Recorder helpt bovendien te onderzoeken wat precies de oorzaak is van een verkeersongeval. Met die gegevens is het makkelijker te bepalen wie aansprakelijk is en kan de schade op de juiste partij worden verhaald.

Nieuwe risico’s
Aon voorziet dat aansprakelijkheid verschuift van bestuurders naar fabrikanten en hun leveranciers. Dat biedt verzekeraars nieuwe marktkansen. Zo nemen de risico’s van een product recall voor fabrikanten toe door de complexiteit van hard- en software. Bovendien komen nieuwe partijen in beeld. Op termijn zullen auto’s met elkaar en de infrastructuur communiceren. Dan is de beheerder van de infrastructuur ook gebaat bij een goede aansprakelijkheidsverzekering. En als technische systemen met elkaar communiceren, is er per definitie sprake van cyberrisico’s.

Download de whitepaper ‘Als de auto autonoom wordt’
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek vatte Aon samen in de whitepaper ’Als de auto autonoom wordt’. De whitepaper staat onder meer stil bij de rol van werkgevers en leaseplatforms en bij de zorgplicht van importeurs, autodealers, verhuurbedrijven en carshare platforms.