Netherlands

Animatie: benut kansen dankzij risicomanagement

 
De recessie is voorbij, stelt het Centraal Planbureau. Om te overleven hebben veel organisaties de afgelopen jaren vooral ingezet op kostenreductie, 'lean' werken en nieuwe business modellen. Dit is hét moment om te investeren in risicomanagement. Zo heeft u in beeld welke risico’s voor uw onderneming spelen, en kunt u nieuwe kansen optimaal benutten.

Westerse economieën hebben weliswaar in een recessie gezeten hebben, maar dat betekent niet dat de tijd heeft stilgestaan. Er zijn volop technologische ontwikkelingen geweest die vergaande gevolgen voor productiebedrijven en de supply chain kunnen hebben. Voor uw bedrijfscontinuïteit is het cruciaal dat u die risico’s kent en weet te beheersen. In een animatie leggen wij uit hoe risicomanagement daarbij helpt.


 

Aansprakelijkheid bij nieuwe technologieën
Voorbeelden van nieuwe technologieën met gevolgen zijn er te over. Neem 3D printing: wie is er aansprakelijk als een product onjuist geprint is waardoor iemand schade lijdt? Is dat de producent van de printer, de organisatie die de printer bedient of degene die de blauwdruk van het uitgeprinte product ontwierp?

Ook op het gebied van informatiebeveiliging, intellectueel eigendom en concurrentie zijn de risico’s de laatste jaren flink veranderd. Zo heeft de voortschrijdende digitalisering bedrijven veel gevoeliger gemaakt voor hacks en datalekken, die de reputatie en continuïteit van een organisatie flink kunnen schaden. Cyberrisicico’s staan dan ook terecht steeds vaker bovenaan de bestuursagenda. Maar lang niet alle organisaties schatten ze op waarde, of hebben ze gewoonweg niet in beeld.

Emerging risks
Een extra gevaar zijn sluimerende of onbekende 'emerging risks' die het toekomstig succes van uw organisatie bedreigen. Voorbeelden zijn Corporate Social Responsibility in het algemeen, voedselveiligheid specifiek of een onderbreking in toevoer van gas en andere energiebronnen.

Heeft u die risico’s al in beeld? Alleen dan kunt u passende maatregelen nemen om de risico’s te beperken. Dat helpt u om kansen op een verantwoorde manier te benutten. Aon Global Risk Consulting helpt u inzicht te krijgen in de belangrijkste risico's voor uw organisatie, met informatie die aanzet tot actie en uw besluitvorming ondersteunt. U krijgt inzicht in de kwaliteit van uw risicomanagement en bijhorende processen. Zo houdt u uw onderneming op koers en bent u voorbereid op een mogelijke storm.