Netherlands

Risico op continuïteitsverlies sterk onderschat

 
Organisaties schatten het risico op stilval van bedrijfsactiviteiten niet op waarde, vooral niet in hun verwachtingen voor de toekomst. Dat blijkt uit de Global Risk Management Survey (GRMS) van Aon, waarin een onderbreking van de bedrijfsvoering zowel in 2013 als 2015 slechts een zevende plek scoort. In de verwachting voor 2018 is dat risico zelfs uit de top tien verdwenen.

De lage inschatting van het risico op een bedrijfsonderbreking is opvallend, gezien het cruciale belang van continuïteit voor het voortbestaan van een organisatie. Zo gaan organisaties in de helft van de gevallen failliet als zij met een grote brand te maken krijgen. Oorzaak van het faillissement is zelden de brand zelf, maar de stilval van activiteiten die daar het gevolg van is.


 

Continuïteitsverlies als eindrisico
Risico’s zijn steeds vaker onderling verbonden, blijkt uit de GRMS. Dat vergroot de kans op continuïteitsverlies, want uiteindelijk is dat waar elk risico toe leidt. Neem als voorbeeld een hack waarbij persoonsgegevens zijn gestolen. Dat moet in de toekomst altijd worden gemeld. Zo’n melding vergroot op zijn beurt de kans op reputatie- en merkschade. Als klanten of leveranciers daardoor hun contracten opzeggen, komt de continuïteit van de organisatie serieus in gevaar.

Om stilval van activiteiten zoveel mogelijk uit te sluiten, is effectief continuïteitsmanagement voor elke organisatie wenselijk. Het is aan risicomanagers om de risico’s voor essentiële bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken en suggesties voor maatregelen te ontwikkelen voor het geval zich een incident voordoet. Vervolgens zijn bestuurders aan zet om te investeren in herstelvermogen.

Infographic
In een speciaal ontwikkelde infographic heeft Aon feiten en cijfers rond continuïteitsmanagement gebundeld. De figuur toont onder meer:

  • Wat in 2015 voor uw bedrijf de belangrijkste continuïteitsrisico’s zijn;
  • wat hun potentiële impact is;
  • welke investeringen uw bedrijf robuust en veerkrachtig maken.