Netherlands

Continuïteitsmanagement: wapen tegen faillissement

 

Maar liefst de helft van de organisaties die met serieuze incidenten zoals een grote brand te maken krijgen, gaat failliet omdat de opgelopen schade de bedrijfsactiviteiten stilzet. Wat kunt u doen om uw organisatie veerkrachtiger en robuuster te maken? Het antwoord: effectief continuïteitsmanagement.

 
In essentie bestaat continuïteitsmanagement uit drie acties. Stap één is het in kaart brengen van de voornaamste continuïteitsrisico’s voor uw organisatie. Heeft u ze in kaart, dan brengt u ze terug tot een aanvaardbaar niveau. De tweede stap is het ontwikkelen van maatregelen die uw continuïteit in geval van een incident op peil houden. Tot slot investeert u in ‘herstellend vermogen’: wordt uw continuïteit toch onderbroken, dan houdt u de schade beperkt.

 

Top tien bedreigingen
Omdat de vraag naar advies bij continuïteitsmanagement de laatste jaren stevig groeit, ontwikkelde Aon een infographic die onder meer de top tien bedreigingen in 2015 weergeeft. De figuur laat zien dat de gevolgen van continuïteitsverlies zich zelden alleen financieel laten gelden. Het stilvallen van uw bedrijfsvoering kan bijvoorbeeld ook leiden tot imagoschade en verscherpt toezicht van overheid en controlerende instanties. Ligt uw bedrijf écht lang stil, dan bestaat zelfs de kans dat u klanten verliest of failliet gaat.

Verkeerde inschatting
Opvallend is dat organisaties bedreigingen voor hun continuïteit vaak schromelijk over- of onderschatten. Brand is daarvan een goed voorbeeld: 45% van de verantwoordelijken zegt er (ernstig) voor te vrezen, terwijl dat risico ‘slechts’ op plek negen staat – elektriciteitsuitval, een ziektegolf en dataverlies zijn voorbeelden van grotere risico’s. De angst voor cyberaanvallen is onder invloed van diverse incidenten in 2014 flink gegroeid. In de meeste branches wordt cyberschade op dit moment inderdaad als bedreiging nummer één voor de continuïteit gezien.

Ketenintegratie
Aon constateert tevreden dat organisaties steeds meer investeren in behoud van hun continuïteit. Het is ook een logische ontwikkeling, aangezien bedrijven en organisaties steeds vaker en intensiever samenwerken – ook internationaal. Door deze voortschrijdende ketenintegratie en ‘connectiviteit’ zijn de gevolgen van continuïteitsverlies bij één partij al snel voelbaar in de bedrijfsvoering van anderen. Het faillissement van een leverancier bijvoorbeeld, is ook een probleem voor de afnemer en zijn klant.