Netherlands

Loondoorbetaling WGA'ers: ken uw opties

 

Als het aan minister Asscher ligt, gaat de samenvoeging van de WGA-flex en -vast pas in op 1 januari 2017 – een jaar later dan aanvankelijk gepland. Dat kan ook voor u gevolgen hebben: u blijft na 1 januari 2016 verplicht publiek verzekerd voor WGA’ers die via de Ziektewet (WGA-flex) zijn ingestroomd. De gedifferentieerde premie die u daarvoor betaalt, neemt fors toe. Wat zijn uw opties om de kosten te beperken?

Als werkgever krijgt u steeds meer financiële verantwoordelijkheid voor verzuimende en arbeidsongeschikte werknemers. Treedt een werknemer bijvoorbeeld ziek uit dienst of wordt hij kort na uitdiensttreding ziek, dan moet u zijn loon tot maximaal twaalf jaar doorbetalen. Een vervelende situatie, want de invloed van verzuimbeleid geldt alleen tijdens de dienstbetrekking. U doet er goed aan om uw verzuimbeleid regelmatig onder de loep te nemen en waar mogelijk uit te breiden. Wat zijn de opties?
 
 

Regie door UWV
U kunt er als werkgever voor kiezen om uw loondoorbetaling te laten coördineren door het UWV. Voor de WGA-flex bent u hiertoe verplicht tot 2017. Kiest u voor deze optie, dan geeft u de regie voor een groot deel uit handen. U betaalt uitkeringen aan (ex-)werknemers dan via een gedifferentieerde premie aan het UWV. De praktijk leert dat het UWV soms fouten maakt. Berekeningen gaan niet altijd goed en de timing van herbeoordelingen van uw werknemers’ arbeidsongeschiktheid is niet altijd optimaal. Daardoor betaalt u via het UWV vaak onnodig lang een verhoogde premie.

Ondersteunen van (ex-)werknemers
In het geval van de Ziektewet en de WGA-vast kunt u ook kiezen voor eigenrisicodragerschap. Daarmee houdt u de regie in eigen hand: u financiert zelf de uitkeringslasten en bepaalt zelf wanneer de herbeoordelingen van uw werknemers plaatsvinden.

Kortingen en subsidies door no-risk status
Heeft u werknemers in dienst met een no-risk status? Het kan de moeite waard zijn om het uit te zoeken; zes procent van de werkzame beroepsbevolking heeft er een. Een no-risk status geldt bijvoorbeeld voor werknemers die ooit een beperking hadden, maar al jarenlang zijn hersteld. Of voor werknemers die u heeft aangenomen vanuit de bijstand of de WW.

Voor deze werknemers kunt u een premiekorting tot EUR 21.000 krijgen en bent u gevrijwaard van het twaalfjarig risico op verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zo kunt u verzuimkosten en de premieafdracht aan de Belastingdienst fors terugdringen.

Overigens kan het zijn dat nieuwe wetgeving, zoals de participatiewet en quotumwet, u verplicht om werknemers met een beperking in dienst te nemen. Ook daarom kan het lonen om uw werknemers op een no-risk status te controleren.

Totaaloplossing
Wilt u de kosten van verzuim tot een minimum beperken? Besteed dan permanent aandacht aan het welzijn, de inzetbaarheid en re-integratie van uw (ex-)werknemers. Samenwerking met één partij die een totaaloplossing biedt van verzuimpreventie tot re-integratie en WIA, heeft daarbij de voorkeur.

Trendrapport
Wilt u meer weten over hoe u de risico’s en kosten van arbeidsongeschiktheid en verzuim kunt beheersen en beperken? Download het trendrapport ‘WGA en Ziektewet: risico’s of kansen?’