Netherlands

Werkkostenregeling verplicht per 1 januari 2015

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen op 1 januari 2015 vervangen is door de werkkostenregeling (WKR). Maar wist u dat ook de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hier– gedeeltelijk - onder valt? Heeft u in kaart welk deel van de premie u onbelast kunt vergoeden?

De WKR schrijft voor dat u als werkgever maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) onbelast kan besteden aan vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u een eindheffing van 80 procent. Een juiste inschatting van uw speelruimte is dus belangrijk; u voorkomt daarmee een onaangename verrassing aan het eind van het jaar.
 
 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is ook loon
Sinds januari beschouwt de overheid ook bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen als loon. De premie die u daarvoor betaalt, of een deel ervan, valt daarom onder de WKR. Om welk deel het precies gaat is per organisatie anders en verschilt ook per verzekering. Wilt u weten hoe u de WKR correct implementeert in uw organisatie? Neem dan contact op met uw belastingadviseur of -inspecteur.

De volgende uitgangspunten kunnen u helpen bij het maken van een eerste inschatting:

  • Betaalt u bestuurdersaansprakelijkheidspremie voor verschillende landen? Reken dan alleen met de premie die u voor Nederland betaalt.
  • Welke dekking biedt uw polis precies? Ga ervan uit dat alleen de dekking voor aanspraken tegen een individuele bestuurder zonder vrijwaringsregeling (de A-side) onder de WKR valt.
  • Heeft u een formeel vrijwaringsbeleid en biedt uw polis de mogelijkheid om vrijwaringskosten te claimen? De polis dekt voornamelijk het vermogen van uw bedrijf; het premiepercentage dat als loon kan worden beschouwd, is dus beperkt.
  • Is uw bestuurdersaansprakelijkheidsdekking onderdeel van een gecombineerd product, bijvoorbeeld met een beroepsaansprakelijkheidsdekking? Dan valt alleen de bestuurdersaansprakelijkheidspremie onder de WKR.
  • Uit dienst getreden bestuurders vallen buiten de WKR.