Netherlands

De omgevallen bouwkranen in Alphen aan den Rijn

 

Een goede voorbereiding op calamiteiten kan het verschil betekenen tussen faillissement en voortbestaan

Heel Nederland schrok maandag 3 augustus op toen in het centrum van Alphen aan den Rijn twee bouwkranen en een brugdeel omvielen. De paniek onder omstanders was compleet toen de kranen met een doffe klap door naastgelegen panden sloegen. Het mag een wonder worden genoemd dat er uiteindelijk geen menselijke slachtoffers vielen. De fysieke ravage was enorm.

De instanties reageerden adequaat door direct primaire crisismanagementacties in gang te zetten. Hulpdiensten zochten naar slachtoffers, de politie zette het gebied af en bouwbedrijven stabiliseerden de omgevallen kranen. Al snel nadat de gemeente het publiek had ingelicht over de stand van zaken, verschoof de aandacht naar de oorzaken en gevolgen van de ramp en naar de verantwoordelijkheid van betrokken partijen. De rol van de gemeente, de bouwer en zijn onderaannemers inclusief de specialistische adviseurs staan nog steeds ter discussie. Of het onderzoek dat nu loopt daar uiteindelijk duidelijkheid over geeft, is maar de vraag.

Wat kunnen we leren van dit ongeval? Belangrijk is te erkennen dat dit soort calamiteiten nooit helemaal uit te sluiten is, alle groeiende aandacht voor risicopreventie ten spijt.

Een grondige risicoanalyse voorafgaand aan een complexe operatie helpt de gevaren in kaart te brengen en passende acties te treffen. Wanneer de preventieve acties niet voldoende blijken, komt beperking van de gevolgen in beeld. Een juiste reactie op een incident is dan ook cruciaal voor de reputatie van betrokken partijen en soms zelfs voor hun voortbestaan. Onder toeziend oog van de media is het managen van een crisis van deze omvang een extra delicate bezigheid. Professioneel crisismanagement met bijbehorende communicatieondersteuning is dan essentieel om op het juiste moment de juiste stappen te zetten.

Bereid u voor
Naast een gepaste reactie, kan een goede voorbereiding op calamiteiten het verschil betekenen tussen faillissement en voortbestaan. Breng de risico’s die tot calamiteiten kunnen leiden in kaart, stel een crisisteam samen en oefenen met incidenten. Als zich dan een calamiteit voordoet, blijft de rust makkelijker bewaard en is het optreden effectief. Dat schept het beeld van een beheerste en professionele organisatie – een beeld dat op zijn beurt bijdraagt aan behoud van een goede reputatie.

Afhankelijk van het soort calamiteit kan ook de voortzetting van de bedrijfsprocessen in het geding komen. Dit geldt met name voor calamiteiten die eigen middelen treffen, zoals kantoren of productiefaciliteiten. In dat geval is snel uitwijken en hervatten van de activiteiten cruciaal voor de bedrijfsbelangen op korte en lange termijn. Bewust nadenken over continuïteitsmanagement voorafgaand aan calamiteiten maakt het verschil.

Terugblikkend op de zomer kunnen we stellen dat we weer met onze neus op de feiten zijn gedrukt: rampen komen voor. Met professioneel risicomanagement helpt u de schade te beperken. Meer informatie over een goede voorbereiding op een calamiteit in uw eigen bedrijf en crisismanagement vindt u op onze website. Wilt u weten hoe u omgaat met onderbreking van bedrijfsprocessen? Lees dan meer over Business Continuity Management van Aon Global Risk Consulting en kijk met de diagnosetool hoe uw organisatie ervoor staat.