Netherlands

Sluiproute naar eenjarige WGA-verzekering alsnog afgesloten

 

Werkgevers moeten focus weer op resultaten preventie en re-integratie leggen

Door een nieuwe maatregel van minister Asscher wordt de hybride markt voor WGA-verzekeringen ternauwernood gered. Werkgevers die vanaf 1 januari 2016 overstappen naar het UWV, worden verplicht minimaal drie jaar publiek verzekerd te zijn. De sluiproute naar een eenjarige WGA-verzekering bij het UWV is daardoor afgesneden. Deze maatregel volgde, nadat Aon werkgevers wees op de financiële voordelen van een tijdelijke overstap op korte termijn.

De nieuwe maatregel zorgt ervoor dat de resultaten op het gebied van preventie en re-integratie voor werkgevers weer leidend zijn bij de keuze voor een publieke of private WGA-verzekering. "Deze maatregel van de minister betekent de redding van het hybride financieringsstelsel voor WGA-verzekeringen," stelt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon.

Mogelijk nadelige financiële gevolgen werkgevers
De maatregel heeft echter met terugwerkende kracht ook gevolgen voor werkgevers die al eerder naar het UWV zijn overgestapt. Het kan vooral nadelig zijn voor werkgevers die in 2015 zijn teruggekeerd naar het UWV. "Het lijkt erop dat zij nu verplicht tot en met 31 december 2017 bij het UWV blijven. Dat kan nadelig zijn, omdat er op 1 januari 2017 een drastische stelselwijziging plaatsvindt als de WGA-flex en WGA-vast worden samengevoegd."

Nadelige markteffecten voorkomen
De ontstane onduidelijkheid voor werkgevers had voorkomen kunnen worden, stelt Rijnbeek. "Wij hebben de nadelige markteffecten van een eenjarige overstap naar het UWV al voor de zomer kenbaar gemaakt bij het ministerie. Wij zijn blij dat de minister uiteindelijk toch gehoor geeft aan signalen uit de markt waardoor het nu mogelijk blijkt de negatieve effecten te voorkomen."

Keuze op basis van beste resultaten
Rijnbeek wijst erop dat een keuze voor een publieke of private verzekering niet gebaseerd zou moeten zijn op financiële voordelen op de korte termijn. Het stelsel beoogt re-integratie en beperking van verzuim te stimuleren. Eerlijke concurrentie tussen publieke en private verzekeraars moet ertoe leiden dat de keuze wordt gemaakt op basis van de beste resultaten. "Daar draagt deze maatregel van de minister aan bij," zegt Rijnbeek.

Hybride stelsel blijft intact
Door wijzigingen in de financiering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die de minister voor de zomer aankondigde, bleek het voor veel werkgevers aantrekkelijk om voor een jaar een publieke WGA-verzekering af te sluiten. Zouden zij na dat jaar terugkeren naar de private markt, dan hadden zij de lasten die zij in dat jaar opbouwden achter kunnen laten bij het UWV. De massale (tijdelijke) overstap die daardoor dreigde, zou een bom zijn onder het hybride financieringsstelsel: grote werkgevers zouden mogelijk tot miljoenen euro’s kunnen besparen, terwijl dit voor verzekeraars mogelijk reden zou zijn om uit de WGA-markt te stappen.

Werkgevers moeten opgebouwde lasten toch betalen
Door de verplichte termijn van drie jaar nu in te voeren, betalen werkgevers toch voor de lasten die zij in het eerste jaar bij het UWV opbouwen. Ook werkgevers die al eerder overstapten naar het UWV, krijgen pas toestemming om eigenrisicodrager te worden wanneer zij ten minste drie jaar publiek verzekerd zijn geweest.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de keuze tussen een publieke en private WGA-verzekering of heeft u specifieke vragen over wat voor u de beste keuze is, neemt u dan contact op met Bart Mol of Koen Kerstens of kijk op http://www.aon.com/netherlands/wga.