Netherlands
Terrorisme vereist voorbereiding: bedrijfsleven elke dag twee keer geraakt | Aon

Terrorisme vereist voorbereiding: bedrijfsleven elke dag twee keer geraakt


De recente aanslagen in Parijs en een mislukte aanslag in België hebben het bedrijfsleven opnieuw met de neus op de feiten gedrukt: de wereldwijde economie is kwetsbaar voor de groeiende dreiging van terrorisme. In de whitepaper ‘The changing face of terrorism’ schetst Aon hoe terrorisme de laatste jaren is veranderd, en welke sectoren in Europa en Noord-Amerika er het hardst door worden geraakt. U krijgt praktische tips om de risico’s van terroristisch geweld te beperken.

De belangrijkste bron voor de cijfers in de whitepaper is de Terrorism Tracker, een gezamenlijk project van Aon en de Risk Advisory Group. Uit de resultaten van 2014 blijkt dat de dreiging van terrorisme serieus is: wereldwijd worden bedrijven dagelijks twee keer door terrorisme geraakt.

Terrorisme verandert
Terrorisme is de laatste jaren sterk van aard en oriëntatie veranderd, is een van de conclusies in de whitepaper. Zo is de huidige generatie terroristen internationaler georiënteerd dan oudere groepen zoals IRA en ETA, die zich vooral in eigen land lieten gelden. Terroristen kiezen bovendien steeds vaker burgerdoelen uit voor hun acties; eerder waren hoofdzakelijk overheidsgebouwen zoals politiebureaus, militaire bases of justitiële instellingen het doelwit

Soorten aanslagen
Bomaanslagen zijn nog steeds de meest voorkomende vorm van terrorisme, blijkt uit de monitor. In 2014 werd bij 52% van alle aanslagen wereldwijd met bommen gewerkt. Aanslagen met vuurwapens, zoals die in Parijs, komen steeds vaker voor. In 2014 was dit soort aanslagen goed voor 30% van alle terrorisme. De sectoren retail (32%) en transport (26%) werden in 2014 verreweg het meest getroffen door terreur.Risico's beperken
U krijgt in de whitepaper praktische tips om uw organisatie op een terroristische aanslag voor te bereiden. Zo moeten medewerkers weten wat hen bij een aanslag te doen staat, en hoe ze bijvoorbeeld moeten reageren op een schutter die het pand binnendringt. Neemt de dreiging van een aanslag toe, houd dan bestaande veiligheidsmaatregelen tegen het licht en zorg dat de vluchtroutes van het pand bij iedereen bekend zijn. Werk daarbij altijd samen met de lokale autoriteiten.

Schadeclaims voorkomen
Dit soort maatregelen helpen niet om een aanslag te voorkomen, maar maken een bedrijf wel een minder makkelijk doelwit. Bovendien, zo waarschuwt de whitepaper, lopen werkgevers die onvoldoende voorzorgsmaatregelen treffen, het risico verantwoordelijk te worden gesteld voor slachtofferzorg en letselschade in geval van een aanslag. Een gedegen voorbereiding op terrorisme is dus ook van financieel belang.

Advies
Wilt u weten of uw bedrijf voldoende ingedekt is tegen terrorisme? Neem contact op met Alex van den Doel, Managing Director Aon Global Risk Consulting (T 010 448 7532, E alex.van.den.doel@aon.nl).

Contact

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland