Netherlands

Fiscale regels strenger sinds Panama Papers

 

Belastingontwijking is een ‘hot issue’ sinds de Panama Papers de wereld wakker schudden. Veel fiscale regels zijn sindsdien aangescherpt en verschillende instanties komen zelf met voorstellen om belastingontwijking door multinationals aan te pakken. Zo ook Eumedion, de organisatie van institutionele beleggers. Die riep bedrijven onlangs op om hun fiscale beleid transparanter te maken.

Ondertussen zijn er ook volop minder vrijblijvende maatregelen in de maak. Zo werkt OESO al enige tijd aan de Base Erosion & Profit Shifting (BEPS), een actieprogramma voor een eenduidigere internationale belastingstandaard. Ook de Europese Unie komt binnenkort met nieuwe richtlijnen. De Europese ministers van financiën hebben weliswaar nog geen overeenstemming bereikt over de Anti Tax Avoidance Directive (ATA), maar toch wordt vóór 1 juli al een akkoord verwacht. Als de planning uitkomt, is de richtlijn al eind 2018 geïmplementeerd.

Ook winstbelasting rapporteren
Zelfs in afgezwakte vorm zal de ATA een behoorlijke impact hebben op bedrijven die actief zijn in Nederland. Niet alleen organisatorisch , maar ook financieel als gevolg van maatregelen zoals beperkte deelnemingsvrijstelling en renteaftrek. Bedrijven moeten straks ook aangeven hoeveel winstbelasting zij in ieder land betalen (country by country reporting). Dat breng flink veel extra administratie met zich mee.

Wees voorbereid: impactanalyse
Vooral organisaties met buitenlandse (verzekerings)dochters doen er verstandig aan een gedegen impactanalyse te maken ter voorbereiding op deze nieuwe regels. Daarbij is het onder meer zaak om inzicht te krijgen in de economische toegevoegde waarde van transacties met buitenlandse dochters, de ‘substance’ van buitenlandse dochters, arm’s length pricing en de kwaliteit van onderliggende documentatie voor de transacties.

Aon kan u bij een impactanalyse helpen.