Netherlands

Brexit: wat we vier maanden na het nieuws weten

 

Het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie (EU) te verlaten, ging gepaard met veel onrust wereldwijd. Niet in de laatste plaats op de financiële markten: de pond bereikte het laagste punt in dertig jaar. Net nu de vorige economische crisis voorbij lijkt en in veel landen de economie weer groeit, zou brexit wel eens nieuwe financiële crisis kunnen veroorzaken. Hoe staat het ervoor nu de rook enigszins begint op te trekken?

Vestigingsklimaat
Een van de eerste gevolgen is het Britse vestigingsklimaat. Verschillende multinationals overwegen kantoren en werknemers uit het Vereniging Koninkrijk te verplaatsen naar andere landen binnen de EU. Voor bedrijven met hoofdkantoren in het Verenigd Koninkrijk wordt het immers moeilijker buitenlands talent aan zich te binden. Driekwart van de buitenlandse werknemers die in Engeland werkzaam zijn, hebben niet aan de juiste papieren om in een niet-EU land te mogen werken.

Impact op de Europese Unie
Niet alleen het Verenigd Koninkrijk zelf ondervindt de gevolgen van brexit. Het vertrek van een van de grootste leden, betekent ook iets voor de Europese Unie zelf. Veel Europese kiezers zien Europa eerder als deel van het probleem dan als oplossing. De angst dat er een domino-effect optreedt, is reëel. Dat zet vraagtekens bij de continuïteit van de EU.

Onzekerheid
Een kwartaal nadat bekend werd dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, is de onduidelijkheid niet veel minder geworden. Bedrijven met activiteiten in het Verenigd Koninkrijk krijgen de komende twee jaar te maken met de gevolgen van brexit. Wat die gevolgen precies zijn, blijft onzeker. Het Verenigd Koninkrijk kan de Europese Unie op zijn vroegst over twee jaar daadwerkelijk verlaten. In de praktijk kunnen de onderhandelingen over nieuwe handelsovereenkomsten echter aanzienlijk langer duren. Hoewel dat de periode van onzekerheid vergroot, biedt het bedrijven ook meer tijd om structurele aanpassingen door te voeren. Voorlopig lijkt het devies; afwachten en flexibel inspelen op de veranderingen die in de komende twee jaar plaatsvinden.

Meer informatie
Lees ook ‘Brexit In The Boardroom: Questions Senior Leaders Are Asking’ op Aon’s kennisplatform The One Brief.