Netherlands

Grote verschillen in nieuwe UWV-premies raakt duizenden werkgevers

 

De forse stijgingen in de nieuwe UWV-premie voor Ziektewet en WGA hebben grote gevolgen voor duizenden werkgevers in Nederland. De premies blijven gemiddeld genomen gelijk, maar de sectorale en individuele verschillen zijn enorm.

Zo komt een stijging van meer dan 50% hard aan bij de bijna driehonderd mkb-bedrijven in de elektrotechnische sector. Ook havenbedrijven gaan volgend jaar fors meer betalen: hun premie stijgt met 15%. Maar er is ook goed nieuws. Voor de textielindustrie bijvoorbeeld, waar de premies voor het derde jaar op rij dalen, dit jaar moet ongeveer 30%.

Gemiddelde premies zeggen dus niet zoveel. Om een goede keuze te maken tussen een publieke of private verzekering, moet u dus goed onderzoeken wat voor u het meest voordelig is. De tijd om dat in kaart te brengen, begint echter wel te drinken: werkgevers die het UWV wensen te verlaten moeten dit vóór 1 oktober melden aan de Belastingdienst.

Kijk verder dan de premies
Let bij uw keuze niet alleen op de premies van het UWV en private verzekeraars. Dat kan een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Zo blijven de premies voor grote bedrijven bij het UWV gemiddeld genomen ongeveer gelijk. Maar het UWV voorziet de komende jaren een premiestijging van ongeveer 35%. Verzekeraars moeten deze stijging nu al verrekenen in hun premies.

De premies schetsen bovendien maar een deel van het totaalbeeld. Uiteindelijk gaat het erom welke verantwoordelijkheid u wilt dragen voor de begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers. Meer verantwoordelijkheid gaat gepaard met meer regie. Pas als u goed zicht heeft op het totaalplaatje, kunt u een onderbouwde keuze maken. Daarin spelen zowel de premies als de uitvoeringskosten, administratieve lasten en langetermijneffecten een rol.