Netherlands

Terrorisme: bent u op indirecte bedrijfsschade voorbereid?

 

Dat terrorisme in Westerse landen een permanent en reëel risico is, hebben diverse recente aanslagen opnieuw bewezen. Hoe ga je als organisatie met deze dreiging om? Wellicht vraagt u zich af of voorbereiden überhaupt wel mogelijk is. Het antwoord is ‘ja’, temeer omdat u zelf geen doelwit hoeft te zijn om toch met de gevolgen van terrorisme te worden geconfronteerd.

Omdat menselijk leed en fysiek letsel vaak centraal staan in de berichtgeving over terrorisme, vergeten veel bedrijven zich te wapenen tegen indirecte schade. Denk aan toeleveranciers of klanten die met een aanslag te maken krijgen, of aan een groot gebied rondom uw bedrijf dat na een bommelding afgesloten wordt. Ook medewerkers die in het buitenland op zakenreis zijn, kunnen slachtoffer worden. De Terrorism & Political Violence Risk Map van Aon geeft het dreigingsniveau in landen wereldwijd overzichtelijk weer.

Verzekeringsopties
Bestaande verzekeringen bieden vaak al een dekking tegen dit soort schade als gevolg van terrorisme. Onderstaand overzicht geeft de dekking van diverse verzekeringstypen weer.

 

 

Rechtstreekse schade door terrorisme wordt in Nederland gedekt door de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). Maar helemaal ‘waterdicht’ is die pool nog niet. Zo geldt voor schade aan onroerend goed en/of de inhoud daarvan een maximale uitkering van EUR 75.000.000 per verzekerde. Is de totale schade meer dan 1 miljard, dan zal de uitkering naar rato worden verdeeld. In onder meer Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn vergelijkbare terrorismepools beschikbaar.

Extra maatregelen
Wilt u extra maatregelen treffen? Dan is een gedegen Business Continuity Planning het aanbevelen waard. Zo’n plan helpt u bij een aanslag om uit te wijken naar veiligere locaties of andere leveranciers. Heeft u crisisteams, train die dan specifiek in hun respons op terrorisme. Zorg dat u weet waar reizende medewerkers zich bevinden en houd ze up-to-date over de risico’s, bijvoorbeeld met apps en systemen zoals World Aware. Ook Aon kan u helpen: uw medewerkers kunnen in geval van een crisissituatie 24 uur per dag bij het Aon’s Operations Centre terecht.