Netherlands

Onderschat terrorisme: blinde vlekken in beeld

 

Aanvallen met drones, geheime online netwerken en auto’s die op menigtes inrijden: terroristen hebben aan creativiteit geen gebrek. Overheden nemen steeds meer maatregelen, maar (er)kennen organisaties ook de impact van terrorisme en zijn ze wel voldoende voorbereid? De uitkomsten van een onderzoek van Aon stellen niet gerust.

In het survey – een online enquête welke Aon de afgelopen maanden uitzette onder Nederlandse organisaties – blijkt dat deze meestal wel hun terrorismerisico’s kennen (82%), maar opvallend weinig (49%) hebben bedacht wat te doen als het écht misgaat. Ook opvallend is dat bijna driekwart werkt met leveranciers in landen met een hoger terrorismerisico, terwijl maar ongeveer de helft heeft nagedacht over continuïteitsrisico’s bij terrorisme. Het algehele crisismanagement blijkt maar bij de helft van de organisaties op orde.

Rol overheid vaak onbekend
De meeste onbekendheid zit bij de rol van de overheid. Bijna twee derde van de organisaties weet niet wat ze van de overheid bij een dreiging of aanslag mogen verwachten. Contact met overheden en hulpdiensten is er vaak wel, maar zicht op concrete scenario’s van (dreigend) terrorisme ontbreekt.

 

 

 

 

Impact vaak ook indirect
Het is een hardnekkige misvatting dat terreur alleen organisaties raakt die zelf doelwit zijn. Een (mogelijke) aanslag kan ook indirect uw continuïteit bedreigen, bijvoorbeeld als een belangrijke leverancier niet meer aan u kan leveren. En wat als overheidsmaatregelen in verband met een aanslag uw bedrijfsvoering bevriezen? Een ander voorbeeld zijn medewerkers die als slachtoffer of ooggetuigen bij een aanslag betrokken raken. Slechts iets meer dan een derde van de organisaties met medewerkers in het buitenland heeft maatregelen voorbereid om personeel indien nodig naar Nederland terug te halen.