Netherlands

‘Volwassen’ risicomanagement: zo plukt u de vruchten

 

Een lagere premie voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen, wat dacht u daarvan? En hoe klinken betere en stabielere aandelenkoersen u in de oren? Het zijn zomaar enkele voordelen van doordacht, ‘volwassen’ risicomanagement. In de financiële sector zijn ook eventuele financiële gevolgen van de Brexit met goed risicomanagement op te vangen.

Dat blijkt uit de vijfde editie van het Aon Risk Maturity Index Insight Report, een jaarlijkse samenwerking van Aon Global Risk Consulting en de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania. Voor het eerst werd in deze editie ook de specifieke relatie tussen risicomanagement en de Brexit onderzocht.

Het rapport komt op een moment waarop steeds meer sectoren wereldwijd met nieuwe risico’s worstelen. Neem big data en alle moderne technologie die daarop inspeelt. Deze ontwikkelingen bieden organisaties niet alleen kansen om te groeien, maar nemen ook nieuwe risico’s zoals identiteitsfraude, hacks en datalekken met zich mee. Uit het Global Risk Management Survey 2017 blijkt dat de vrees voor cyberrisico’s de laatste jaren serieus toeneemt.

Geen abstracte bijzaak
Eén van de meest veelzeggende bevindingen uit het rapport is dat organisaties met lagere premies voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen doorgaans transparanter zijn in hun risicocommunicatie. Ook brengen ze hun belangrijkste risico’s beter in kaart, hebben ze vaker formele procedures voor het vergaren van informatie en gebruiken ze meer geavanceerde tools en erkende methodes voor risicoanalyse. Risicobeheersing is in dit soort organisaties geen abstracte bijzaak. Zij maken er serieus werk van, en dat loont.

Bij Aon zien we al jaren dat organisaties zelf de verantwoordelijkheid voor gedegen risicomanagement meer en meer naar de top van organisaties verschuiven. Dat juichen we toe. Bestuurders moeten niet alleen weten wat de belangrijkste risico's voor hun organisatie zijn, maar ook hoe ze die risico’s managen. Dat kan alleen als risicovolwassenheid een topprioriteit is in de hele organisatie, te beginnen bij de bestuurders.

Draagvlak cruciaal
Een belangrijke kanttekening bij het rapport is dat risicomanagement ‘op papier’ alleen niet volstaat. Uw beleid moet in de hele organisatie draagvlak hebben. Cruciaal is ook dat u er als bestuurder voor waakt dat in uw hele organisatie de neuzen dezelfde kant opstaan zodat op termijn een risicocultuur ontstaat. Iedere werknemer, van manager tot uitvoerend personeel, moet een zintuig voor risico’s krijgen en weten waar hij dreigingen kan aankaarten.