Netherlands

Brexit Navigator: kompas voor de storm

 

Wachtend op de precieze langetermijngevolgen van de Brexit raken steeds meer internationale organisaties door onzekerheid verlamd. Extra spannend is het als uw bedrijf zakelijke belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk. Wat is wijsheid? Moet u afwachten of anticiperen op een definitief vertrek van het VK? Aon adviseert dat laatste. Met de Brexit Navigator bieden we u de helpende hand.

De ‘vier vrijheden’ binnen de EU (vrij vervoer van goederen, mensen, diensten en kapitaal) komen bij een Brexit flink onder druk te staan. Dat raakt ook uw bedrijf als u zakendoet met of vanuit het VK. Afwachten is ronduit onverstandig. Vooruitdenken én rekenen is het devies.

De Brexit Navigator is een interactieve, online tool die de (nieuwe) risico’s en kansen voor uw bedrijf in geval van een definitieve Brexit inzichtelijk maakt en kwantificeert. Hoe de Brexit precies vorm krijgt, is natuurlijk nog niet duidelijk. Om niet te ver op de muziek vooruit te lopen, werkt de tool gefaseerd parallel aan het Brexit-proces. Zo bent u ervan gegarandeerd dat ons advies altijd aansluit bij de actuele situatie.

Advies in drie fases
De drie fases van de Brexit Navigator zijn:

 

Video: de Brexit Navigator toegelicht
Bent u benieuwd hoe de Brexit Navigator precies werkt? In onderstaande video leggen we het uit.

 

 

  1. Baseline – als ‘nulmeting’ stellen we vast hoe ‘Brexit-klaar’ uw organisatie is. Daarbij baseren we ons op potentiële risico’s en kansen en een risicoanalyse.
  2. Balans – gaandeweg het Brexit-proces helpen we u om het risicomanagement en verzekeringsprogramma van uw organisatie te reorganiseren.
  3. Horizon – vanaf het moment van een daadwerkelijke Brexit testen we de aanpassingen in uw risicomanagement en verzekeringsprogramma.