Netherlands

Voedselveiligheidsrisico’s: een fipronil-besmetting stopt niet bij een recall

 

Afgelopen zomer kwam aan het licht dat ongediertebestrijder Chickfriend bij het ontluizen van kippenstallen het middel fipronil had gebruikt. Het Barneveldse bedrijf claimde luizen te bestrijden met behulp van etherische oliën, zoals menthol en eucalyptus. Al snel werd duidelijk dat Poultry-Vision, Chickfriend’s leverancier van bestrijdingsmiddelen, hier fipronil aan had toegevoegd. Het mengsel bleek vervolgens willens en wetens te zijn gebruikt bij honderden pluimveebedrijven in Nederland, België en Duitsland.

Miljoenen eieren raakten besmet met fipronil en de schade voor de getroffen pluimveebedrijven was enorm. Maar zij waren niet het enige slachtoffer van de besmetting.

De olievlek breidde zich langzaam uit
Toen het nieuws eenmaal bekend was, werden in Nederland meteen alle schappen leeggehaald en miljoenen eieren, en andere producten waarin eieren waren verwerkt, vernietigd. Het risico voor de consument bleek uiteindelijk mee te vallen, maar de schade was voor de diverse betrokken bedrijven enorm. Inmiddels zijn we bijna twee maanden verder en heeft de besmetting zich uitgebreid naar vijfenveertig landen. Doordat niet alleen de eieren een besmettingsrisico liepen, maar ook producten zoals mayonaise, koekjes en kippenvlees, ontstond er een olievlekreactie.

Wie draait er voor de kosten op?
De twee voor de hand liggende negatieve hoofdrolspelers in de fipronilcrisis waren Chickfriend en Poultry-Vision, maar ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd kritisch bejegend. De autoriteit werd langzaam handelen en onduidelijke communicatie verweten. Nu het stof is neergedaald, is het dan ook tijd voor de onvermijdelijke vraag ‘Wie is of zijn er verantwoordelijk en wie gaat de kosten dragen?’

Traditionele verzekeringen schieten tekort
Het terughalen of vernietigen van producten is vaak niet gedekt op een traditionele aansprakelijkheidsverzekering. Deze beperkt zich namelijk tot lichamelijke en materiële schade. Eventueel zou een recallverzekering hier uitkomst kunnen bieden. Ook lijkt het verhalen van de schade bij Chickfriend een probleem te zijn. In het geval dat er sprake is van grove schuld of opzet is het namelijk nog maar de vraag of de verzekeraar van Chickfriend uitkeert.

Claims neerleggen bij de NVWA
Een derde mogelijkheid waar de getroffen bedrijven voor financiële compensatie terecht kunnen, is de NVWA. In beginsel heeft de NVWA beleids- en beoordelingsvrijheid in de uitvoering van de aan hen opgedragen taak en het gebruik van de daarbij behorende bevoegdheden. Wanneer er echter concrete aanleiding bestond om in te grijpen en de NVWA heeft dit nagelaten, kan dit echter wel een reden zijn voor een toegewezen schadeclaim. Een verhaalzaak tegen de NVWA heeft dus wel degelijk kans van slagen.

Hoe is het met uw voedselveiligheids- en recallrisico?
Om zicht te krijgen op dergelijke voedselveiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf (en voedselketen) is het verstandig om een scenarioanalyse uit te voeren. Het geeft u zicht op potentiële schades en geeft u de handvatten om uw risicofinanciering, inclusief aansprakelijkheidsverzekering, hierop af te stemmen. Lees meer over de impact van een inbreuk op voedselveiligheid en de meerwaarde van een dergelijke scenarioanalyse in onze informatiesheet op aon.nl/recall.

Recall stappenplan