Netherlands

Blockchain: van testen tot tipping point

 

Steeds meer bedrijven zijn de testfase met blockchain voorbij en gaan serieuzer over tot actie. De vraag is niet of, maar wanneer de totale ‘omarming’ van deze technologie komt. Het groeiende aantal pilots wijst erop dat het ‘tipping point’ nadert. Hoe bereidt u zich erop voor? En welke hobbels hebben bedrijven nog te nemen voor het werken met deze technologie op grote schaal?

Wat blockchain is weten de meeste bedrijven inmiddels wel. In essentie is het systeem gemaakt voor de elektronische verificatie van transacties: een decentraal netwerk van computers controleert transacties en pas wanneer al die computers hun goedkeuring geven, is de transactie een feit. Het systeem zag het levenslicht in 2009. 

Blockchainbedrijven groeien inmiddels hard. Private investeerders staken er in de eerste negen maanden van 2017 maar liefst 4,5 miljard dollar in. Steeds meer bedrijven hebben ook al praktisch met blockchain geëxperimenteerd, veelal in kleinschalige, afgeschermde pilots.

Geduldige klanten, kent u ze nog? Veruit de meeste consumenten verwachten 24/7 service en verkoop op maat. Veranderen de behoeften, dan moeten bedrijven meebewegen – wie niet snel genoeg is, verliest zijn klanten aan de concurrent die wel op de nieuwe vraag inspeelt.

Voordat blockchain echt breed kan worden omarmd, heeft het bedrijfsleven wereldwijd nog een paar hobbels te nemen. Een van de belangrijkste uitdagingen is het onderbrengen van blockchain-risico’s in het bestaande risicomanagement en verzekeringsprogramma’s. Dat is in deze fase niet zozeer een vraagstuk voor individuele bedrijven, maar vooral voor groepen marktleiders binnen elke sector en industrie. Zij moeten samen het gesprek aangaan en vervolgens het voorbeeld geven.

De laatste hobbels
Los van de omgang met risico’s zijn er nog een paar laatste hobbels op de weg aan te wijzen naar een brede adoptie van blockchain:
 

  • Het decentrale netwerkprincipe van blockchain staat haaks op de trend in het bedrijfsleven om databeheer en cyberveiligheid zo centraal mogelijk in te richten. Bedrijven en beheerders die met blockchain willen werken, zullen het decentrale systeem moeten vertrouwen.
  • Veiligheid is weliswaar een harde USP van blockchain, maar bijna niemand snapt hoe die veiligheid technologisch precies werkt. Privacy en dataveiligheid zullen voorlopig een punt van zorg blijven.
  • De opkomst van blockchain is zo snel gegaan dat overheden achterlopen met de ontwikkeling van richtlijnen en controlesystemen voor de technologie. Overgaan op blockchain vergt ook een substantiële investering in tijd en geld. Veel bedrijven staan daarom nog in de wachtstand; ze kunnen voorlopig prima met hun bestaande systemen vooruit.

Blijf op de hoogte
Overweegt u ook om (op termijn) met blockchain te gaan werken? Zorg dan dat u weet welke risico’s uw organisatie loopt en richt uw risicomanagement daarop in. Kijk op www.aon.nl/agrc voor meer informatie.