Netherlands

Internationaal zakendoen: de sluimerende dreiging van terrorisme

 

Internationaal zakendoen kan nog altijd lucratief zijn, maar is ook opnieuw onveiliger en strategisch onzekerder geworden – het meest in Afrika. Voor het derde jaar op rij zagen meer landen hun risicoratings stijgen dan dalen. Vooral de toerismesector moet op zijn hoede zijn en blijven voor terrorisme. Daarnaast rukt China hard op als economische wereldspeler.

Dat blijkt uit de Terrorism & Political Violence Risk Map en de Political Risk Map van risico- en verzekeringsadviseur Aon. Daarmee brengt Aon de wereldwijde risico’s van terrorisme en politiek geweld en politieke risico’s voor organisaties in kaart.

De kaarten tonen onder meer dat de kans op internationale conflicten flink is gestegen. Niet eerder sinds de Koude Oorlog was de kans op een gewapend treffen tussen landen zo groot als nu. Voornaamste oorzaken hiervan zijn groeiende geopolitieke concurrentie en zwak internationaal politiek leiderschap. Niet alleen binnen, maar ook tussen veel westerse landen groeit de verdeeldheid ten aanzien van politieke, economische en maatschappelijke kwesties.

IS-dreiging lijkt piek voorbij
Positieve ontwikkelingen zijn er ook. Zo lijkt de wereldwijde invloed van Islamitische Staat (IS) zijn piek te hebben gehad. In totaal claimde IS in 2017 aanslagen in 29 landen, verdeeld over vijf continenten - hetzelfde aantal landen als een jaar eerder. Hoewel dit aantal in 2018 naar verwachting daalt, betekent dit niet dat het risico verdwijnt. Vooral de toerismesector zal zich moeten blijven wapenen tegen de risico’s van toenemend terrorisme. Wereldwijd waren in 2017 maar liefst 35 terroristische aanslagen gericht tegen hotels, resorts, nachtclubs, de burgerluchtvaart en drukbezochte bezienswaardigheden in grote steden.

China rukt op
Ten aanzien van wereldhandel springt vooral de opkomst van China als economische wereldspeler in het oog. Aziatische landen richten zich qua handel meer en meer op dit land in plaats van op de Verenigde Staten. Daar waar in 2000 nog bijna een kwart van de Aziatische export naar de VS ging, was dat de afgelopen jaren nog maar 12%. Andersom verdubbelde het aandeel van de export van Aziatische landen naar China de afgelopen tien jaar tot ongeveer 23%.

In Afrika groeiden de risico’s voor bedrijven het hardst. Aanhoudende binnenlandse conflicten, de erosie van democratisch bestuur en een groeiend aantal corruptieschandalen leidden daar tot meer instabiliteit als gevolg van politiek geweld.

Advies aan Nederlands bedrijfsleven
Ook voor Nederlandse organisaties komt de terreurdreiging gevoelsmatig steeds dichterbij. Vraagt u zich af wat ú kunt doen om uw bedrijf tegen terrorisme te beschermen? Zorg allereerst dat u de risico’s kent en maak op basis daarvan uw keuzes. Maak een heldere rangschikking: breng in kaart waar binnen uw bedrijf basisveiligheid volstaat, wanneer extra maatregelen nodig zijn en welke dat kunnen zijn. Overweegt u verdergaande maatregelen, raadpleeg dan experts. Maak tot slot nooit de fout om fysieke maatregelen zoals het plaatsen van barricades geheel op eigen houtje te treffen. Afstemming met lokale partijen, zoals gemeente en politie, is daarbij cruciaal.