Netherlands
Belangrijkste tips voor reputatiemanagement

Belangrijkste tips voor reputatiemanagement

Wat kunt u leren van organisaties die een crisis meemaakten? De belangrijkste tips om grip te houden op de reputatie van uw organisatie.  

Reputatie en risico 
De kans dat een organisatie de komende vijf jaar een crisis of ramp meemaakt, is 85%. Dit blijkt uit onderzoek van Oxford Metrica in samenwerking met Aon Corporate. Het gaat vanzelfsprekend niet snel om een tweede 'BP-ramp', de olieramp van BP in de Mexicaanse Golf. Maar ook gebeurtenissen als het vertrek van een CEO, een falend product of fraude door werknemers betekenen een risico voor de reputatie van een organisatie. En daarmee dus ook een risico voor de continuïteit.

Praktijkvoorbeelden 
Onderzoeksinstituut Oxford Metrica doet al twintig jaar onderzoek naar organisaties die een crisis meemaken. Het levert onder meer informatie op over het ontwikkelen van een succesvolle reputatiestrategie. De Reputation Review 2011 beschrijft aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe organisaties kunnen zorgen voor grip op hun bedrijfsreputatie bij crises. Aon Corporate leverde een belangrijke bijdrage aan het onderzoek.

Top vijf geleerde lessen
Interessant zijn de geleerde lessen, gebaseerd op de grootste rampen bij
de onderzochte bedrijven in 2010.
1 Voorkomen is beter dan genezen.
Organisaties die onvoorbereid zijn op een crisis of denken dat het wel mee zal vallen, lopen een groot risico. Voorbereiding is cruciaal.
2 Let op waarschuwingstekens.
Uit onderzoek naar crises blijkt dat deze altijd vooraf zijn gegaan door waarschuwingssignalen.
3 Wees voorzichtig met het kweken van verwachtingen.
Geef bijvoorbeeld pas informatie over de omvang van de crisis als alle relevante informatie beschikbaar is.
4 Focus als directeur/verantwoordelijke op je strategische rol.
In een crisissituatie is er geen tijd om zelf details uit te zoeken, laat dat over aan anderen.
5 Wijs een 'chief executive' aan voor crisissituaties.
Iemand die diplomatiek is en kan omgaan met media en politiek.
Dit kan dus iemand anders zijn dan de algemeen directeur van de organisatie. 

Contact

Meer informatie

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland