Netherlands

Liability Limiet Meter: uw productaansprakelijkheidsrisico’s in kaart

 

Elke ondernemer staat voor zijn product. Maar eerlijk is eerlijk: productiefouten of klachten kunnen ook elke onderneming overkomen. Hoe gaat ú daarmee om? Heeft u zicht op de mogelijke omvang van uw aansprakelijkheidsrisico’s bij het leveren van (gebrekkige) producten? En sluit uw verzekering voldoende op die risico’s aan?

Traditioneel baseren bedrijven zich voor de limiet van hun productaansprakelijkheid vaak op benchmarkgegevens van peers. De vraag is of zulke gegevens wel altijd een goede afspiegeling zijn van uw bedrijf. Het antwoord laat zich raden.

Wat de productaansprakelijkheidsrisico’s voor uw onderneming zijn, hangt sterk samen met uw specifieke risicoprofiel. Denk aan zaken als de afzetmarkten en het volwassenheidsniveau van uw contractmanagement. Bedrijfsrisico’s kunnen ook in de loop der tijd veranderen door nieuwe markten, veranderende regelgeving, nieuwe producten, projecten, acquisities of een nieuw bedrijfsmodel. Redenen genoeg om uw productaansprakelijkheid zo nu en dan kritisch tegen het licht te houden.

Analyse & advies
Om ondernemers zelf in staat te stellen hun productaansprakelijkheidsrisico’s in kaart te brengen, ontwikkelde Aon de Liability Limiet Meter. Daarmee bent u verzekerd van een gedegen risicoanalyse van de productaansprakelijkheid van uw bedrijf. Aan de hand van een serie vragen gaan we na wat voor incidenten in uw geval kunnen leiden tot substantiële schadeclaims en wat u kunt doen om deze risico’s te beperken. Na afloop ontvangt u een beknopt advies op maat, én adviseren wij u over de vervolgstappen in de vorm van een scenario- of impact analyse op basis van de meest kritische risico’s. Aan het invullen van de Liability Limiet Meter zijn geen kosten verbonden.