Netherlands
Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK): grote gevolgen voor pensioenfondsen | Aon

Nieuw Financieel Toetsingskader: grote gevolgen voor pensioenfondsen


Het kabinet heeft op 25 juni 2014 het wetsvoorstel voor aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel zal grote gevolgen hebben voor pensioenfondsen en werkgevers die een pensioenregeling hebben bij een pensioenfonds. De nieuwe wet wordt op 1 januari 2015 ingevoerd.

Naar één pensioencontract
In eerdere plannen werd uitgegaan van een 'nominaal contract' en 'reëel contract'. In het wetsvoorstel (nFTK) dat nu op tafel ligt, is nog maar sprake van één pensioencontract dat als tussenvariant wordt gezien. 'Invaarproblemen' met al opgebouwde pensioenen worden hierbij volgens staatssecretaris Klijnsma voorkomen. Klijnsma ziet de aanpassing van het FTK als noodzakelijk 'onderhoud van het systeem'.

In het nieuwe FTK ligt de nadruk op:
  • Een betere spreiding van de mee- en tegenvallers.
  • Pensioenfondsen moeten minder afhankelijk worden van dagkoersen.
  • Heldere communicatie naar deelnemers rondom de risico's van de pensioenregeling en de consequenties van tegenvallende economische omstandigheden.
Belangrijk voor werkgevers
Het nFTK is belangrijk voor werkgevers die hun pensioenregeling bij een eigen ondernemingspensioenfonds hebben ondergebracht en voor werkgevers die zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Het voorstel heeft namelijk gevolgen voor de pensioenpremie, het beleggingsbeleid en voor het indexatie- en kortingenbeleid.

Belangrijk voor pensioenfondsen
Pensioenfondsen moeten hun beleid herinrichten op basis van de nieuwe spelregels uit het nFTK. Dit zal invloed hebben op de pensioenpremies die werkgevers moeten betalen en op de hoogte van het pensioen waar hun medewerkers op kunnen rekenen.
 

Contact

Relevante links

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland