Netherlands

Thema arbeidsongeschiktheid nauwelijks besproken

 

De werkgever tast diep in de buidel voor iedere werknemer die arbeidsongeschikt raakt. En de werknemer wil verzekerd zijn van een degelijk inkomen wanneer hij arbeidsongeschikt raakt. Voor beide partijen zijn de financiële belangen groot. Toch wordt er nauwelijks gesproken over de oplossing voor arbeidsongeschiktheid als secundaire arbeidsvoorwaarde.

Veel voorkomende misverstanden
Wie dacht dat de uitkering bij arbeidsongeschiktheid nog altijd 70 procent van het laatstgenoten salaris bedraagt, komt bedrogen uit. Sinds de wijziging van de WAO naar de WIA bepaalt de benutting van de ‘restverdiencapaciteit’ de hoogte van de uitkering. Deze restverdiencapaciteit is het inkomen dat een werknemer – naar oordeel van het UWV – nog kan verdienen met zijn beperking. Alleen bij 80 tot 100 procent arbeidsongeschiktheid geldt nog een uitkering van 70 tot 75 procent van het laatstgenoten salaris.

Meer aandacht
Ook voor de werkgevers is arbeidsongeschiktheid een complex thema. Met een groot financieel belang. Eén arbeidsongeschikte medewerker kost een organisatie in totaal gemiddeld € 200.000. Werkgevers ondernemen daarom de laatste jaren steeds meer actie om arbeidsongeschiktheid – en de financiële impact daarvan – te voorkomen.

Inkomensvoorziening
Daarnaast neemt de aandacht voor de inkomensvoorziening van de werknemer toe. In veel bedrijfstakken is het lastig om werknemers na arbeidsongeschiktheid te herplaatsen, of voor hen een andere functie te creëren (jobcarving). Denk bijvoorbeeld aan havenbedrijven of het MKB. Die bedrijven doen er verstandig aan om een aanvullende WGA-verzekering af te sluiten.

WGA-hiaat
Heeft uw bedrijf wel een inkomensvervangende verzekering voor werknemers met een inkomen boven het maximum premieloon (WIA-excedent), maar niet beneden het maximum premieloon? Ook dan kan een aanvullende WGA-verzekering raadzaam zijn. Uit compliance-oogpunt adviseren we altijd eerst na te gaan wat de arbeidsvoorwaardelijke toezegging is. Meer informatie en rekenvoorbeelden vindt u terug in de brochure ‘Het nut van een WGA-hiaat’.

Communicatie voor beter inzicht
Door alle financiële belangen is de geringe aandacht voor arbeidsongeschiktheid als secundaire arbeidsvoorwaarde onterecht. Heldere communicatie over dit thema biedt meer inzicht. Aon informeert en adviseert werkgevers over beleidsmatige keuzes rond arbeidsongeschiktheid. Ook kunnen wij uw werknemers individueel inzage geven in hun eigen financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van 'benefit statements' informeren wij hen over hun primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo creëert u als werkgever niet alleen meer bewustzijn, maar ook waardering voor het bieden van deze arbeidsvoorwaarde.