Netherlands

Update aanpassing rekenmethode: publieke WGA-verzekering voor een jaar bespaart veel kosten

 

Door een aanpassing van de rekenmethode wordt de premie die het UWV hanteert voor de WGA vanaf 2017 anders berekend. Deze week beantwoordde minister Asscher Kamervragen hierover. Naar nu blijkt, is het gevolg daarvan dat veel werkgevers financieel gewin hebben bij een kortdurende overstap naar publiek verzekeren.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kunt u veel geld besparen door in 2016 voor een jaar terug te keren naar het UWV. Vervolgens kunt u vanaf 1 januari 2017 opnieuw eigenrisicodrager worden, waarbij u opgebouwde WGA-risico’s achter laat bij het UWV. Door op deze manier tweemaal over te stappen kunt u, afhankelijk van uw loonsom, duizenden tot enkele miljoenen euro’s besparen.

U betaalt de minimumpremie en laat staartlasten achter
Bij een terugkeer voor een jaar betaalt u een minimumpremie van 0,11%. Dat is veel lager dan de premie die uw private verzekeraar u kan bieden: de gemiddelde premie bedraagt daar 0,63%. Als u een jaar later weer eigenrisicodrager wordt, laat u de opgebouwde WGA-risico’s - de zogenaamde staartlasten - achter bij het UWV. U begint dan dus met een schone lei bij een private verzekeraar. De kostenbesparing kan enorm zijn.

Overstappen naar het UWV kan tot 1 november
Als u terug wilt keren naar het UWV, dient u uw private verzekering op te zeggen. Vraag daarvoor uw verzekeraar de garantieverklaring in te trekken. De opzegtermijn is vaak twee maanden. Dat betekent dat de meeste werkgevers nog maar tot 1 november 2015 de tijd hebben om over te stappen. U kunt het eigenrisicodragerschap ook beëindigen door dit zelf aan te geven aan de Belastingdienst. Bij die route bent u echter drie jaar verplicht verzekerd bij het UWV: een terugkeer naar eigenrisicodragerschap per 1 januari 2017 is dan dus niet mogelijk.

Laat u goed adviseren
De keuze voor een publieke of private verzekering zou niet enkel financieel gedreven moeten zijn. De mogelijkheden om in te zetten op beperking van verzuim en het stimuleren van re-integratie zijn belangrijkere overwegingen. Daarmee heeft u meer regie en beperkt u op de lange termijn de kosten van verzuim. Daar heeft Aon de afgelopen jaren steeds op gewezen. Door de recente aanpassingen die minister Asscher doorvoerde in de financiering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, wordt het voor veel werkgevers echter financieel zo aantrekkelijk om voor een jaar terug te keren naar het UWV, dat een heroverweging zeker aan te raden is.

Bent u eigenrisicodrager en heeft u het WGA-risico momenteel verzekerd bij een private verzekeraar, dan adviseren wij u uw mogelijkheden goed te onderzoeken en u goed te laten adviseren over uw situatie.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de keuze tussen een publieke en private WGA-verzekering of heeft u specifieke vragen over wat voor u de beste keuze is, neemt u dan contact op met Bart Mol of Koen Kerstens.