Netherlands

Aanpak beroepsziekten – zijn uw medewerkers goed verzekerd?

 

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde in januari 2016 een brief naar de Tweede Kamer. Hierin schets hij de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van beroepsziekten.

Werkgevers verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden
De minister geeft in zijn brief nog eens duidelijk aan dat werkgevers primair verantwoordelijk zijn voor goede arbeidsomstandigheden van medewerkers. Dit blijkt ook steeds meer uit de toenemende financiële verantwoordelijkheid die werkgevers hebben voor zieke en arbeidsongeschikte medewerkers.

Beroepsziekten aanpakken
Maar hebben werkgevers voldoende handvatten om beroepsziekten efficiënt aan te pakken? U betaalt als werkgever bijna de helft van de slordige 44 miljard euro die in de Zorgverzekeringswet (Zvw) omgaat. Maar deze forse bijdrage vertaalt zich niet in voordelen voor werkgevers. De belangrijkste arbeidsgerelateerde zorg wordt namelijk meestal niet vergoed vanuit de Basisverzekering.

Meest voorkomende beroepsziekten
De meest voorkomende beroepsziekten onder werkenden zijn volgens de brief van minister Asscher:

  • psychische aandoeningen, zoals burn-out en depressie;
  • aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals lage rugklachten en klachten aan armen, nek en schouders.

Deze opsomming is waarschijnlijk niet verrassend. Maar dat de medische behandeling van deze klachten vaak niet onder de vergoeding van de Zvw valt, is misschien minder bekend.

Vergoeding vanuit Zvw beperkt
Zo zit psychologische hulp weliswaar in het basispakket van de Zvw, maar wordt deze zorg bij klachten veroorzaakt door werk- en relatieproblemen niet vergoed. Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering alleen vergoed voor een beperkt aantal chronische aandoeningen zoals MS, spierziekten of een whiplash. Lage rugklachten door verkeerde belasting of een blessurebehandeling na sporten worden in de meeste gevallen niet vergoed.

Aanvullend verzekeren een oplossing?
Helaas neemt het percentage mensen dat geen aanvullende verzekering afsluit nog steeds toe. Bovendien wordt fysiotherapie vanuit aanvullende verzekeringen vaak maar beperkt vergoed. Psychologische zorg wordt in de meeste gevallen helemaal niet vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering.

Werkgeverspakketten
Veel zorgverzekeraars houden – als gevolg van concurrentie – de premie van aanvullende verzekeringen zo aantrekkelijk mogelijk. Dit doen zij bijvoorbeeld door psychologische zorg niet te vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Voor arbeidsgerelateerde zorg bieden zorgverzekeraars dan vaak aparte werkgeverspakketten aan. Inclusief psychologische zorg en fysiotherapie. Sommige werkgeverspakketten zijn zo samengesteld dat deze onder de nihilwaardering van de Werkkostenregeling vallen.

Aantrekkelijke zorgcollectiviteit
Uw medewerkers bepalen zelf waar zij een zorgverzekering afsluiten. Als werkgever kunt u hen niet dwingen om deel te nemen aan uw werkgeverscollectiviteit. Toch is het de moeite waard hen te stimuleren dit wel te doen, zodat u nog enige invloed heeft op hoe zij verzekerd zijn.

Medewerker enquête
Dit kunt u bijvoorbeeld doen door uw medewerkers te betrekken bij de totstandkoming van de zorgcollectiviteit. Bijvoorbeeld via een medewerker enquête. Hierin kunt u vragen welke aspecten van de zorgcollectiviteit zij belangrijk vinden. Aon helpt u graag bij het opstellen en uitvoeren van zo’n enquête.

Nut van zorgcollectiviteit
Ook is het belangrijk uw medewerkers goed te blijven informeren over het nut is van de zorgcollectiviteit voor hen en voor u als werkgever. Want het is in ieders belang dan medewerkers voldoende goede zorg krijgen om bij arbeidsongeschiktheid snel weer aan het werk te kunnen. Als dat mogelijk is natuurlijk.

Meer informatie?
Wilt u weten of uw zorgcollectiviteit aantrekkelijker kan? Of bent u geïnteresseerd in werkgeverspakketten die zorgverzekeraars aanbieden? Neem dan contact op met onze adviseur. Aon helpt u graag verder!