Netherlands

Pensioen voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) op de schop

 

De pensioenopbouw voor directeur-grootaandeelhouders (dga's) wordt anders ingericht. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil het pensioen in eigen beheer afschaffen of vervangen door oudedagssparen in eigen beheer (oseb). Wat betekent dit voor u?

Twee varianten
De meeste dga’s bouwen pensioen op binnen de eigen bv. Maar de wet- en regelgeving en uitvoering van het eigen beheer roepen vaak vragen op. Zeker als er problemen ontstaan bij dividenduitkeringen, faillissementen en economische en fiscale waardering. Staatssecretaris Wiebes wil een eind maken aan deze onduidelijkheid. Daarom stelt hij aan de Tweede Kamer voor de fiscale faciliteiten voor pensioenopbouw in eigen beheer:

  • af te schaffen en uit te faseren of
  • te vervangen door oudedagssparen in eigen beheer

Afschaffen en uitfaseren pensioen in eigen beheer (variant 1)
In zijn voorstel combineert Wiebes afschaffing van pensioenopbouw in eigen beheer met een tijdelijke afkoopregeling. Hoe gaat deze regeling in zijn werk? Het opgebouwde pensioen wordt verlaagd (afgestempeld) naar het niveau van de fiscale waarde, zonder dat dit nadelige fiscale consequenties heeft. Vervolgens kan de dga het pensioen voor die fiscale waarde afkopen. Hij moet dan over 80% van die afkoopsom loonheffing betalen.

Als de dga het in eigen beheer opgebouwde pensioen niet afkoopt, blijven de bestaande pensioenaanspraken staan. Maar over nieuwe dienstjaren kan de dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Dit kan overigens wel gewoon bij een professionele aanbieder.

Oudedagssparen in eigen beheer (variant 2)
Oudedagssparen in eigen beheer houdt in dat dga’s jaarlijks een deel van de winst mogen reserveren voor hun pensioen. Hierover hoeven zij geen vennootschapsbelasting te betalen en de gereserveerde gelden zijn juridisch afdwingbaar. Oudedagssparen is een variant op de huidige premieregeling, met het verschil dat er jaarlijks wordt opgewaardeerd tegen de marktrente en niet tegen de werkelijk behaalde rendementen. Wiebes verwacht dat de commerciële waarde door deze ‘oprenting’ gelijk zal zijn aan de fiscale waarde.

Ook bij deze variant mogen dga’s het in eigen beheer opgebouwde pensioen zonder fiscale consequenties afstempelen en inbrengen in het oudedagssparen.

Dividend
In de bestaande eigen beheerregeling is het vaak onduidelijk of er dividend uitgekeerd kan worden. Bij het oudedagssparen is dit inzichtelijker, waardoor de ruimte voor uitkeringen gemakkelijker te bepalen is. Bij afschaffen en uitfaseren zijn er na afkoop van het opgebouwde pensioen op dit gebied geen problemen meer.

Positie partner
Zowel bij het oudedagssparen als bij afschaffen en uitfaseren van pensioen in eigen beheer is de positie van de eventuele partner een belangrijk aandachtspunt. Want in beide varianten veranderen de aanspraken van het nabestaandenpensioen. Bij oudedagssparen zijn er nog juridisch afdwingbare rechten voor de dga en de partner. In de afkoopvariant niet meer, tenzij extern iets wordt geregeld.

Beoogde ingangsdatum
Staatssecretaris Wiebes wil dat er op 1 januari 2017 een alternatief is voor het huidige pensioen in eigen beheer.

Wat kan Aon voor u betekenen?
Het is belangrijk nu al goed inzicht te hebben in uw pensioenvoorziening. Heeft u genoeg financiële middelen om de pensioentoezegging op de pensioendatum uit te voeren? Aon brengt uw positie in kaart. Naast de mogelijkheden die de staatssecretaris biedt, zijn er nog andere oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan volledig verzekeren, opbouwen in box 3 en dividend uitkeren na pensionering.