Netherlands

Brede aanpak loont bij liquidatie pensioenfonds

 

Steeds meer pensioenfondsen gaan niet langer verder als zelfstandig fonds en heffen zichzelf op. Dit vraagt om aandacht én een professionele aanpak. Het samenspel met alle stakeholders vergt een onderbouwd traject, dat per fonds en werkgever verschillend zal zijn. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

Wanneer liquidatie van het pensioenfonds plaatsvindt, gaat de werkgever op zoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder voor de toekomstige pensioenopbouw. Ook de opgebouwde pensioenen moeten hier of elders worden ondergebracht. Dit vraagt om een brede en goed doordachte aanpak. We onderscheiden daarbij de volgende grote stappen.

Welke stappen doorloopt u?

  • Selecteer de juiste partij die het reeds opgebouwde vermogen wil overnemen en beheren. Bijvoorbeeld een verzekeraar, pensioenfonds of pensioeninstelling (denk aan PPI, BPF, APF of IORP).
  • Kies voor een projectmatige aanpak waarin u alle stappen opneemt omtrent besluitvorming, juridische zaken, DNB, communicatie et cetera.
  • Focus op de overdracht van de beleggingen. Dit wordt hieronder verder uitgewerkt.

Voordat u de portefeuille onderbrengt bij een nieuwe uitvoerder is een goede afstemming essentieel. De professionals van Investment Consulting kunnen deze afstemming verzorgen. Dit levert de volgende voordelen op.

Voordelen van Investment Consulting

  • Door een goede afstemming tussen de overdragende en overnemende partij blijven de transitiekosten zo laag mogelijk. De consultants zullen proberen om zo min mogelijk te moeten aan verkopen van uw portefeuille. Indien de overnemende partij bereid is om uw portefeuille (zo veel mogelijk) over te nemen kan u dat aanzienlijk schelen in de transactiekosten. Dat kan tussen de 0,25 en 0,75% van de portefeuillewaarde schelen. Dat is nadelig voor de deelnemers.
  • Door afstemming met de overnemende partij is de beleggingsportefeuille tijdens de transitie zo min mogelijk ‘uit de markt’. Hiermee is de kans op waardedaling zo laag mogelijk. Het uit de markt zijn ontstaat als het verkopen en aankopen niet perfect op elkaar aansluit.
  • De consultants leggen de verantwoordelijkheden van de partijen goed vast. Mochten er problemen ontstaan, dan zijn de verantwoordelijkheden helder omschreven.
  • Investment Consulting levert een rapportage over de transitie, voor de dossieropbouw en de compliance.

Multidisciplinaire aanpak
Met Investment Consulting benadrukt Aon de kracht en kennis van een multidisciplinaire aanpak. Voor de fondsen wordt zo de zorgplicht nadrukkelijk ingevuld en gedocumenteerd. Bij de vermogenstransitie worden de compliance regels onderbouwd en nagekomen en de risico’s beperkt.