Netherlands

Zieke medewerker kost bedrijf kwart miljoen

 

De kosten voor een zieke werknemer kunnen oplopen tot ruim 200.000 euro. 90 procent van de werkgevers ziet ziekteverzuim dan ook als een van de grootste bedrijfsrisico’s. Het is dus verstandig uw arbodienstverlening en verzuimbegeleiding te optimaliseren.

De werkgever draait steeds vaker op voor kosten van ziekte en verzuim. Jaarlijks kost dit al snel 2.500 euro per werknemer. De totale kosten voor een zieke medewerker met een modaal salaris kunnen zelfs oplopen tot boven de 200.000 euro. Tegenwoordig zijn psychische en persoonsgebonden klachten steeds vaker de oorzaak van verzuim. In ruim 50 procent van de verzuimmeldingen is dit het geval. Een probleem, want psychische klachten zijn vaak veel moeilijker te signaleren.

Tien procent besparing
Voor uw onderneming én uw medewerkers is het van groot belang uw arbodienstverlening en verzuimbegeleiding te optimaliseren. Dit kan u een flinke besparing opleveren in de verzuimkosten; tot wel tien procent. Bovendien zorgt dit voor vitale en gemotiveerde medewerkers, die ook nog eens productiever zijn. De inzetbaarheid binnen uw organisatie wordt zo vergroot.

 

 

Wat kunt u als werkgever doen?
Voor leidinggevenden is er een belangrijke taak weggelegd. Het vroegtijdig signaleren van klachten is essentieel; of de oorzaak van de klachten nu thuis of op de werkvloer ligt. Wanneer u snel ingrijpt en de zaken bespreekt, kunt u langdurige uitval voorkomen. Is uw werknemer onverhoopt niet meer volledig inzetbaar? Focus dan op wat hij/zij nog wel kan. Dat is voor u beide van belang. De terugkeer op de werkvloer verloopt altijd voorspoediger als de medewerker nog actief is.

Wilt u weten hoe u uw arbodienstverlening en verzuimbegeleiding binnen uw bedrijf verder kunt optimaliseren? En wat u daarmee mogelijk kunt besparen? Aon adviseert u graag.