Netherlands

Small Cap aandelen: aantrekkelijker voor actief beheer?

The Small Cap Alpha Myth Revisited

 

Welke factoren kunnen rendementen van Small Cap strategieën beïnvloeden? En zijn Small Cap aandelen daadwerkelijk aantrekkelijker voor actief beheer of is dit een mythe? Aon onderzocht het.

Small Cap versus Large Cap
Aandelen in kleinere ondernemingen (Small Cap) zijn aantrekkelijker voor actief beheer dan aandelen in grotere ondernemingen (Large Cap). In de Verenigde Staten is dit een breed gedragen opvatting. Small Cap aandelenmarkten zouden namelijk minder efficiënt zijn dan Large Cap aandelenmarkten en dat leidt tot meer mogelijkheden voor actief beheer.

Efficiëntie aandelenmarkten
Waar komt dit idee vandaan? De achterliggende gedachte is dat aandelenmarkten minder efficiënt zijn naarmate verder wordt afgeweken van het Large Cap segment. Redenen die daarvoor worden aangedragen zijn:

  • minder onderzoek naar deze aandelen
  • lagere liquiditeit
  • een groter beleggingsuniversum

Aon onderzocht Small Cap
Zijn Small Cap aandelen daadwerkelijk aantrekkelijker voor actief beheer of blijkt dit een mythe te zijn? Aon deed onderzoek naar verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op rendementen van Small Cap strategieën:

  • survivorship
  • selection
  • style
  • backfilling data biases