Netherlands

Arbeidsvoorwaarden voor vijf generaties; bent u voorbereid?

 

Onze arbeidsmarkt bestaat vanaf 2020 uit maar liefst vijf verschillende generaties. Vijf generaties met ieder hun eigen wensen en behoeften. Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Speelt u daar als werkgever voldoende op in?

Elke generatie heeft eigen wensen en behoeften als het gaat om arbeidsvoorwaarden. En de huidige medewerkers spreken zich daarover steeds vaker duidelijk uit. Als (potentiële) werkgever kunt u daarop anticiperen. Zo hebben 60-jarige medewerkers meer behoefte aan inkomenszekerheid, zoals pensioen, terwijl veel 40-jarige medewerkers zoeken naar keuzevrijheid en een goede balans tussen werk en privé. Jongere generaties kijken naar variabele beloning, immateriële beloning en waardering.

Flexibele arbeidsvoorwaarden
Vergrijzing en individualisering zorgen ervoor dat veel werkgevers worstelen met het aantrekken van aanstormend talent en het behouden van waardevolle medewerkers. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, bieden zij hun mensen flexibele arbeidsvoorwaarden. Onder andere omdat medewerkers daar zelf om vragen.

Breed scala aan keuzemogelijkheden
Deze vorm van arbeidsvoorwaarden noemen we ‘flexibele employee benefits’: arbeidsvoorwaarden met een breed scala aan keuzemogelijkheden voor medewerkers. Daarbij kan het gaan om pensioen, zorg en arbeidsongeschiktheid, maar ook om opleidingsmogelijkheden, gezondheidsinitiatieven, uitruil van vakantiedagen of het wel of niet benutten van een sportvergoeding. Het idee is: u faciliteert, uw medewerkers kiezen de arbeidsvoorwaarden die het beste bij hun persoonlijke situatie passen. Dit kan volgens het cafetariamodel waarbij arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitgeruild worden. Of volgens het budgetmodel: arbeidsvoorwaarden verkopen om daarvoor in de plaats andere arbeidsvoorwaarden aan te kopen. Een combinatie van deze twee manieren is ook mogelijk.

Medewerkers actief betrekken
Maar welke communicatie is ervoor nodig om flexibele arbeidsvoorwaarden succesvol te implementeren? Allereerst is het belangrijk dat u medewerkers actief betrekt bij de keuzes die u hierin maakt. Zo stelt u hen in staat deze arbeidsvoorwaarden optimaal in te vullen. Passend bij hun actuele, persoonlijke situatie en levensfase.

Communicatie over flexibele arbeidsvoorwaarden
Heldere communicatie over uw (flexibele) arbeidsvoorwaarden draagt bij aan uw werkgeversmerk en het beeld dat (potentiële) medewerkers van uw organisatie hebben. Bovendien kan dit een positief effect hebben op de tevredenheid en inzetbaarheid van medewerkers. Of u dit positieve effect behaalt, hangt onder andere af van de mate waarin uw medewerkers op de hoogte zijn van de arbeidsvoorwaarden:

  • Weten zij wat u voor hen geregeld heeft?
  • Zijn zij hierover goed geïnformeerd?
  • Kennen zij de verschillende keuzemogelijkheden?
  • Beseffen zij de impact hiervan op hun persoonlijke situatie?

Aansluiting op uw HR-strategie
Uiteraard is het van belang dat uw (flexibele) arbeidsvoorwaarden aansluiten op uw HR-strategie. Een goede communicatie hierover helpt u datgene te bereiken en uit te stralen wat u als organisatie voor ogen hebt. Denk daarbij aan ambities als:

  • Uw werkgeversmerk verstevigen (Employer Branding);
  • Nieuw talent aantrekken en de juiste mensen behouden;
  • Moderne arbeidsvoorwaarden aanbieden met maximale flexibiliteit;
  • Arbeidsvoorwaarden kostenneutraal aanpassen;
  • Medewerkersbetrokkenheid verhogen;
  • Aansturen op duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie?
Het wordt dus steeds belangrijker om (potentiële) medewerkers duidelijk te maken wat u als werkgever te bieden heeft. Om aantrekkelijk te zijn voor talentvolle (jonge) medewerkers, maar ook om medewerkers te stimuleren en te motiveren het maximale uit hun functie te halen. Aon denkt daarover graag eens met u mee. Neem gerust contact op met ons.