Netherlands

Eigenrisicodragers krijgen uitstel, maar haast blijft geboden

 

De deadline om een keuze te maken voor een WGA-verzekering via het UWV of eigenrisicodragerschap is uitgesteld. Haast blijft echter geboden om een gefundeerde keuze te maken voor uw WGA-verzekering. Vanaf 1 januari 2017 verandert er namelijk veel. In de praktijk vraagt de voorbereiding zo’n drie tot zes maanden. In dit artikel leest u meer over de meest recente wetswijzigingen, de gevolgen daarvan voor u en welke stappen u moet ondernemen om tot een keuze te komen.

De WGA-flex en WGA-vast worden vanaf 1 januari 2017 samengevoegd. Dat betekent dat u ook voor de WGA-uitkering van medewerkers met een tijdelijk dienstverband eigenrisicodrager kunt worden. U moet vóór 1 januari een keuze maken voor publiek verzekeren óf eigenrisicodragerschap voor de gehele WGA. Doet u niets, dan keert u automatisch voor minimaal drie jaar terug naar het UWV. U heeft dan minder mogelijkheden om regie te voeren en uw schadelast te beperken.

Uitstel voor eigenrisicodragers
Minister Asscher maakte onlangs bekend dat organisaties die op dit moment eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en ook na 2017 eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven, meer tijd krijgen. De aangepaste garantieverklaring, dienen zij uiterlijk op 31 december in te sturen naar de Belastingdienst. Bent u op dit moment publiek verzekerd? Dan geldt voor u de deadline van 1 oktober om eigenrisicodragerschap voor de WGA bij de Belastingdienst aan te vragen. De Belastingdienst geeft u dan een termijn waarbinnen u een nieuwe garantieverklaring moet aanleveren.

Er verandert meer vanaf 2017
Tegelijk met de samenvoeging van de WGA-vast en flex vanaf 2017, worden ook andere stelselwijzigingen doorgevoerd om het evenwicht in het stelsel terug te brengen.

  • 1. Verplicht drie jaar publiek verzekerd bij terugkeer naar het UWV:
    Eigenrisicodragers die vanaf 1 januari 2017 terugkeren naar het UWV, zijn verplicht om minimaal drie jaar publiek verzekerd te blijven. Deze aanpassing geldt met terugwerkende kracht. Om vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager te worden voor de WGA, moet u dus tenminste drie jaar publiek verzekerd zijn geweest.
  • 2. Boetepremie bij terugkeer naar het UWV:
    Keert u als eigenrisicodrager terug naar het UWV, dan betaalt u vanaf 2017 een boetepremie. Deze is gebaseerd op de schadelast van twee jaar eerder, ook al is deze ontstaan tijdens een periode van eigenrisicodragerschap. U betaalt in dat geval dus dubbel, omdat deze schadelast ook al is gefinancierd in het eigenrisicodragerschap.
  • 3.Staartlasten blijven achter bij UWV:
    Wordt u vanaf 2017 eigenrisicodrager voor de WGA? Dan blijven de bestaande WGA-risico’s – de zogenaamde staartlasten – achter bij het UWV. U hoeft dan dus geen koopsom meer aan uw private verzekeraar te betalen om deze staartlasten te financieren. Hetzelfde geldt voor de staartlasten voor de WGA-flex van werkgevers die nu al eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast. De publieke staartlasten voor de WGA-flex blijven achter bij het UWV.

 

Gevolgen voor de Ziektewet
De samenvoeging van de WGA heeft ook gevolgen voor uw Ziektewetverzekering. De Ziektewet is immers het voorportaal van de WGA-flex. Verzekeraars verwachten van werkgevers die voor eigenrisicodragerschap voor de WGA kiezen, dat zij ook voor de Ziektewet eigenrisicodrager zijn. Doet u dat niet, dan rekent uw WGA-verzekeraar zeer waarschijnlijk een opslag op uw premie. Aon verwacht dat het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet zo uiteindelijk verplicht wordt. Dat is ook de meest logische keuze: als eigenrisicodrager heeft u immers meer regie en heeft u zelf meer mogelijkheden om de instroom in de WGA te beperken.

Stappenplan

  Uiterste deadline
 
Te nemen stappen
 
Eigenrisicodrager
 
Publiek verzekerd
 

Verzekeraars vragen om inzage in uw risico's, zorg voor complete overzichten

14-7-2016

14-6-2016

Voer een marktonderzoek uit onder verzekeraars, wie biedt de beste premie en voorwaarden?

15-7-2016

15-6-2016

Uitkomsten marktonderzoek bekend

1-9-2016

1-8-2016

Indienen van een adviesaanvraag bij de OR

2-9-2016

2-8-2016

(de OR is adviesplichtig)

Onderzoek de uitkomsten van het marktonderzoek

1-10-2016

1-9-2016

Aanvraag eigenrisicodragerschap Ziektewet aan de Belastingdienst (indien van toepassing)

1-10-2016

1-10-2016

(zorg ook voor een arboverklaring)

Maak een definitieve keuze

1-11-2016

15-9-2016

Aanvraag en garantieverklaring bij de Belastingdienst

1-1-2017

1-10-2016

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de keuze tussen een publieke en private WGA-verzekering of heeft u specifieke vragen over wat voor u de beste keuze is, neemt u dan contact op met een van onze consultants.