Netherlands

Sociale zekerheid: wat verandert er in 2017?

 

De rol van de overheid op het gebied van sociale zekerheid wordt steeds meer controlerend dan uitvoerend. Ook in 2017 zet die trend door. Zowel voor werkgevers als werknemers verandert er heel wat. De nieuwe regels raken u niet alleen financieel, maar hebben ook impact op uw HR-beleid en de personeelsadministratie. Met de juiste voorbereiding kunt u flink op kosten besparen. Om u een idee te geven van de voornaamste veranderingen in de sociale zekerheid, hebben wij de infographic "Sociale zekerheid: wat verandert er in 2017?' ontwikkeld.

Marktwerking WGA-verzekeringen
Verzuim en arbeidsongeschiktheid kosten een werkgever gemiddeld ruim 11 procent van zijn loonsom. Nu de WGA-flex en WGA-vast zijn samengevoegd, heeft u meer invloed op deze kosten. Aon ziet dat de marktwerking tussen publieke en private verzekeringen steeds meer op gang komt; de premies van UWV en verzekeraars liggen steeds dichter bij elkaar. Dat betekent onder meer dat u met slim preventie- en re-integratiebeleid steeds meer invloed heeft op uw kosten. Voor meer informatie, bekijk het rapport 'marktontwikkelingen WGA-eigenrisicodragerschap'.

Transitievergoeding mijden niet meer nodig
Sinds dit jaar kunnen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen aan werknemers die ziek uit dienst gaan, daarvoor een compensatie krijgen. Alle werkgevers samen financieren de kosten daarvoor; in totaal 180 miljoen euro per jaar. Individuele lasten komen met deze compensatie te vervallen en worden uitgesmeerd over het collectief. In de whitepaper ‘Sociale zekerheid: ontwikkelingen, tips en adviezen’ leest u hoe u voor deze compensatie in aanmerking komt.

Arbowet aangescherpt
Met ingang van 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Daarmee wordt de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts beter gewaarborgd. Ook krijgen medewerkers medezeggenschap bij het benoemen van de preventiemedewerker en worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor het belang van preventie toeneemt. Zo krijgen medewerkers het recht de bedrijfsarts te raadplegen nog voordat ze ziek zijn.

Premiekortingen
Het wordt u als werkgever aantrekkelijker gemaakt om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De voordelen in de vorm van premiekortingen kunnen oplopen tot wel 18.000 euro per werknemer. De voorwaarden zijn wel een stuk strenger geworden.

Download onze whitepaper
Bent u benieuwd wat er nog meer verandert, bijvoorbeeld op het gebied van collectieve zorgverzekeringen, re-integratie en de participatiewet? In onze whitepaper ‘Sociale zekerheid: ontwikkelingen, tips en adviezen’ leest u meer over alle veranderingen. U krijgt ook tips en adviezen van onze experts.