Netherlands

U krijgt compensatie van het UWV voor de transitievergoeding bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

 

De Wet werk en zekerheid (WWZ) stelt dat werknemers die na een dienstverband van twee jaar uit dienst gaan, recht hebben op een transitievergoeding. Dit geldt óók voor werknemers die twee jaar ziek zijn geweest, onder de WIA vallen en als gevolg hiervan uit dienst gaan. Voor veel werkgevers voelt dit onrechtvaardig aan: ze hebben immers het loon bij ziekte doorbetaald, hebben in die periode tijd en geld gestoken in de re-integratie van de zieke werknemer en worden mogelijk ook nog tien jaar verantwoordelijk voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Er is dan ook veel kritiek op (dit onderdeel van) de wet geweest. Gelukkig is er een oplossing, die in april 2020 ingaat voor alle werkgevers in Nederland, een compensatieregeling.

Werkgevers die afscheid nemen van een medewerker na een periode van ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid worden vanaf april 2020 door het UWV gecompenseerd voor de verschuldigde transitievergoeding. Ook werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald in de periode 1 juli 2015 tot en met april 2020 kunnen aanspraak maken op de compensatie. Let op: aanvragen van compensatie voor een transitievergoeding tussen 1 juli 2015 tot en met april 2020 kan tot 30 september 2020.

De compensatie van de transitievergoeding is echter wel aan voorwaarden verbonden. Indien u als werkgever een zogenoemd slapend dienstverband hebt aangehouden is de compensatie beperkt tot de periode vóór het einde van de loondoorbetalingsplicht. De transitievergoeding wordt hoger naarmate het dienstverband langer duurt, terwijl de compensatie op hetzelfde niveau blijft. . Daarnaast kunt u als werkgever compensatie krijgen voor kosten die van de transitievergoeding mochten worden afgetrokken. In deze situatie kan de compensatie van het UWV juist hoger zijn dan de betaalde transitievergoeding aan de werknemer. Soms heeft u als werkgever met uw medewerker een hogere transitievergoeding afgesproken dan wettelijk noodzakelijk. Het UWV compenseert alleen het wettelijk bedrag van de transitievergoeding. In alle gevallen is de transitievergoeding gemaximeerd op basis van de wettelijke vastgestelde hoogte.

Hoe doet u een aanvraag?
Het doen van een aanvraag is een proces wat nog verder uitgekristalliseerd wordt door het UWV. Wat Aon al wel kan vertellen is dat u middels een formulier de compensatie aanvraagt, waarna het UWV binnen 8 weken een beslissing neemt of u in aanmerking komt voor de compensatie of niet. Er dienen ook bewijslasten aangeleverd te worden, denk hierbij aan:

  • Vaststellingsovereenkomst
  • Arbeidsovereenkomst
  • Verklaring Bedrijfsarts e/o WIA-aanvraag/ZW-aanvraag
  • Kopie van de transactie van de transitievergoeding

 

Wat vindt Aon hiervan?
De compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkeloosheidsfonds (Awf). Dit betekent dat werkgevers dus zelf de compensatie betalen, maar dan in collectief verband. Verwacht wordt dat de premie voor werkgevers stijgt met 0,5% in het eerste jaar en met 0,1% in de structurele situatie.

Hoewel werkgevers dus hun eigen compensatie betalen hoeven ze niet meer te zoeken naar mogelijkheden om de transitievergoeding te mijden. Werknemers krijgen waar ze recht op hebben.

Tip: controleer uw dossiers van reeds betaalde transitievergoedingen
U heeft vanaf april 2020 máár zes maanden de tijd om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen tussen 1 juli 2015 en april 2020. Aon adviseert u om de dossiers goed te controleren op de benodigde bewijsstukken en indien incompleet de benodigde stukken alsnog toe te voegen.

Heeft u hulp nodig of vragen?
Klik hier voor een handige handleiding voor het aanvragen van de compensatie. Heeft u naast deze handleiding nog vragen, neem dan contact op met uw Aon adviseur.